วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แล้วบล็อกเชนมันเกี่ยวอะไรกับฉัน? (ตอนที่ 2)

แล้วบล็อกเชนมันเกี่ยวอะไรกับฉัน? (ตอนที่ 2)

  • Share:

ในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นอีกเทคโนโลยีที่หลายองค์กรกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ และความพิเศษของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ระบบกระจายศูนย์ หรือ Decentralized system เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันให้หมดไป

ข้อแตกต่างหลักๆ ระหว่างระบบรวมศูนย์กับกระจายศูนย์ 

ระบบทั้งสองนั้นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบรวมศูนย์นั้นแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และทั่วทั้งระบบมีการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน เพราะมีการกระจายคำสั่งจากแค่จุดๆ เดียว แต่ก็มีข้อเสียเช่นความไม่โปร่งใส เพราะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะรับทราบข้อมูลทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลโดยมิชอบได้

ในส่วนของระบบกระจายศูนย์นั้น ข้อดีก็คือ ส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนนั้นสามารถตัดสินใจได้เอง มีความโปร่งใส แต่ข้อเสียก็มี เช่นเมื่ออำนาจไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนเดียว ทำให้บางทีการรับคำสั่งนั้นอาจจะสับสน แต่ละภาคส่วนอาจจะดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ของตนเอง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ (ในเชิงกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ในเชิงการประมวลผลของระบบ) ลดน้อยลง จากการสูญเสียความมีเอกภาพ

ความจริงแล้วการเลือกระหว่างระบบรวมศูนย์ และระบบกระจายศูนย์ในแต่ละกรณีนั้นมีมานานแล้ว ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะนำแนวความคิดทั้งสองระบบไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ได้เปิดโอกาสให้การประยุกต์ใช้ระบบกระจายศูนย์สามารถทำได้จริงในโลกดิจิทัล

ดังนั้นหลักๆ ความสามารถของบล็อกเชนจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีสำหรับเรื่องที่ต้องการ “ความโปร่งใส” มากกว่า “ประสิทธิภาพ” (ในเชิงกระบวนการ)
บล็อกเชนได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ หรือศึกษาแนวทางการนำไปใช้ในธุรกรรมต่างๆ เช่นการ settlement ระหว่างธนาคาร, การระดมทุนหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก, ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์,​ ประวัติส่วนบุคคลในการทำเครดิตด้านต่างๆ,​ การทำสัญญาระหว่างคู่กรณีและพยานรับรู้, หรือแม้กระทั่งใช้ในการลงคะแนนและทำประชาพิจารณ์ ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดนี้ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นสิ่งสำคัญ

ในขณะที่ธุรกรรมบางอย่างที่ความมีประสิทธิภาพในเชิงกระบวนการทำงานอาจสำคัญกว่า เช่น กระบวนการกำหนดนโยบายหรือเจรจาในระดับสูงที่ความรวดเร็วในการตัดสินใจและความมีเอกภาพเป็นสิ่งสำคัญ ​หรือแม้กระทั่งมีคนถามผมว่าหากสกุลเงินดิจิทัลถูกนำมาใช้แทนเงินทั่วไปทั้งหมดแล้วจะดีหรือไม่ คำตอบก็คือหากสกุลเงินดิจิทัลถูกนำมาใช้แทนเงินในประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อไร ประเทศนั้นจะสูญเสียการควบคุมดูแลเรื่องค่าเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นไป

ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจนำบล็อกเชนมาใช้กับกระบวนการใดในองค์กรของเราแล้ว เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่า กระบวนการนั้นต้องการ “ความโปร่งใส” หรือ “ความเอกฉันท์”

คอลัมน์ “เศรษฐีคีย์บอร์ด”

คอลัมน์ “เศรษฐีคีย์บอร์ด” โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน (www.thuntee.com) ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสำหรับคนทำธุรกิจ งานอิสระ หรือคนที่กำลังหาช่องทางเพิ่มเติมจากงานประจำ เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดทั้งเป็น “ตัวเงิน” และ “ความสุข”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้