วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เห็นชอบ 'ก้องศักดิ์ ยอดมณี' นั่งผู้ว่าฯ กกท.คนที่ 13

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.กีฬาฯ เห็นชอบ "ก้องศักดิ์ ยอดมณี" นั่งผู้ว่าฯ กกท.คนที่ 13 ชง ครม.เห็นชอบต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2563 และจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำมติดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนำเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.กีฬาฯ เห็นชอบ "ก้องศักดิ์ ยอดมณี" นั่งผู้ว่าฯ กกท.คนที่ 13 ชง ครม.เห็นชอบต่อไป 14 มิ.ย. 2561 17:51 14 มิ.ย. 2561 19:54 ไทยรัฐ