วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ถือหุ้น ‘ไอเฟค’ เรียกร้องภาครัฐตรวจสอบคนปล่อยข่าวลวง

“หมอวิชัย” ผู้ถือหุ้น “IFEC” เรียกร้องภาครัฐตรวจสอบมือมืด แอบปล่อยข่าวเท็จผ่านระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61 นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลแอบอ้างชื่อ IFEC ส่งข้อมูลผ่านเข้าสู่ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 มิ.ย. 2561 โดยบุคคลดังกล่าวอ้าง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงรับการเลือกตั้งกรรมการ IFEC

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกลับไปยัง IFEC ได้รับคำยืนยันจากผู้บริหาร IFEC ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวผ่านทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ IFEC อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของข่าวเท็จดังกล่าว อีกทั้ง ผู้บริหาร IFEC ยังยืนยันอีกว่า การอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการในข้อความเท็จที่ส่งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการประชุมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการเรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการ IFEC ขัดต่อกฎหมายและผิดข้อบังคับของ IFEC ซึ่งมติที่ประชุมกรรมการที่ประชุมแบบผิดกฎหมาย จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถใช้บังคับได้ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย หากปล่อยให้ดำเนินการต่อจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

อดีตประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท IFEC เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเลิก และนำข้อความดังกล่าวออกจากระบบสารสนเทศ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน.

“หมอวิชัย” ผู้ถือหุ้น “IFEC” เรียกร้องภาครัฐตรวจสอบมือมืด แอบปล่อยข่าวเท็จผ่านระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 14 มิ.ย. 2561 14:51 14 มิ.ย. 2561 15:23 ไทยรัฐ