Thairath Logo
กีฬา

พท.ชี้อำนาจจัดเลือกตั้งเป็นของ กกต. เตือน คสช.มีส่วนได้เสียไม่ควรยุ่ง

Share :

"ชูศักดิ์" แนะทางออกปมปัญหา 53/60 คือยกเลิกคำสั่ง ยึดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 60 ย้ำอำนาจจัดเลือกตั้งเป็นของ กกต. คสช.คือผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมายุ่ง ชี้การจัดวงหารือต่างๆ ขาดความชอบธรรม

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีการประชุมร่วมกันระหว่าง กกต. กรธ. และ สนช.เพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจากคำสั่งที่ 53/2560 ว่า จริงๆ แล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ทำให้เกิดการผิดฝาผิดตัว มีปัญหาติดตามมาหลายประการ กลายเป็นวัวพันหลัก เช่น พรรคต้องออกข้อบังคับใหม่ แต่ต้องผ่านการประชุมใหญ่ ประชุมใหญ่ต้องมีสาขาเป็นองค์ประกอบ แต่คำสั่งที่ 53 ยุบสาขาไปเสียหมด องค์กรที่ตรากฎหมายไม่ใช่องค์กรเดียวกัน ปัญหาจึงเกิดและไม่ใช่ปัญหาเดียว มีหลายปัญหาเต็มไปหมด ถามว่าจะใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาจะดีหรือไม่ เราไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นการใช้อำนาจขององค์กรอื่นๆ เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบใดๆ ได้เลย เพราะรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงเป็นเรื่องแนวทางเผด็จการชัดๆ ดังนั้น ถ้าเห็นว่าการออกคำสั่งที่ 53 มีปัญหา ก็ควรยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสียเลย แล้วกลับไปใช้กฎหมายพรรคการเมือง ใช้กระบวนการปกติ หากจะแก้ไข้ปรับปรุงอะไร ก็แก้กันตามระบบปกติ โดย คสช.ไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยว

เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวว่า คสช.จะมีการเชิญพรรคการเมืองเข้าหารือในประเด็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เรายังคงยืนยันว่าควรเป็นเรื่องของ กกต.ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง นอกจากนั้น ขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนว่า มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุน คสช.ให้อยู่ในอำนาจต่อไป คสช.เองจึงกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย การมาจัดวงหารืออะไรต่างๆ จึงขาดความชอบธรรม

อ่านเพิ่มเติม...
ชูศักดิ์ ศิรินิลเพื่อไทยเลือกตั้งคสช.จัดเลือกตั้งข่าวทั่วไป