วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


บี.กริม ถ่ายทอดความภูมิใจที่ได้เป็น “หุ้นส่วนทางสังคมไทย”

เรื่องราวความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจของ บี.กริม ในประเทศไทย นับเป็นตำนานที่ชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” ในโอกาสฉลองการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 140 ปี และได้กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลลิงค์ ที่มีโอกาสได้รับใช้ประเทศและราชวงศ์จักรีมาเป็นเวลายาวนานถึง 6 รัชสมัย เปิดเผยว่า จากจุดกำเนิด ร้านขายยาแห่งแรกในสยาม และเรื่องราวผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “เภสัชกรหลวงแห่งราชสำนักสยาม” โดยเภสัชกรและนักธุรกิจสัญชาติเยอรมัน ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อราว พ.ศ. 2421 หรือกว่า 140 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ บี.กริม ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมไทยในทุกๆด้าน จึงอยากให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในวาระสำคัญนี้ ผ่านการจัดงานนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

นิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ “เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม” จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์ จำนวน 50 กว่าชิ้นจากทั้งหมด 232 ชิ้น หลักฐานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นการสื่อสารที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 9 แบ่งเป็น 6 หมวดสำคัญ ได้แก่ หลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้ง บี.กริม หลักฐานการสื่อสารระหว่างสมาชิกตระกูลลิงค์ หลักฐานการสื่อสารทางการทูต ระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยาม หลักฐานการสื่อสารทางธุรกิจของ บี.กริม หลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยาม และชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอก นับเป็นการจัดแสดงหลักฐานการสื่อสารทางไปรษณีย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ที่แสดงความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี และการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา 140 ปีของบี.กริมในประเทศไทย

ส่วนที่สอง เป็นการจัดแสดง งานศิลปะโดยศิลปินไทยร่วมสมัย 15 ท่าน ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing business with compassion) อันเป็นแนวคิดที่ บี.กริม ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน อาทิ “คธา แสงแข” สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม Companion Hands แสดงถึงมิตรภาพที่ดีระหว่าง บี.กริมกับสังคมไทย รวมถึงมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง เนื่องจาก บี.กริม ได้ร่วมกับ WWF ประเทศไทย ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการ ระหว่างนี้ถึง 20 มิ.ย. (หยุดทุกวันจันทร์) รายได้จากการจำหน่ายผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปะกรุงเทพฯต่อไป.

เรื่องราวความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจของ บี.กริม ในประเทศไทย นับเป็นตำนานที่ชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” 13 มิ.ย. 2561 16:35 13 มิ.ย. 2561 19:13 ไทยรัฐ