วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ยืดหนี้หนุนสภาพคล่องโรงจำนำรัฐ

ปรับแผนงบทำสัญญาผูกพันไม่ทัน โยก1.4หมื่นล.ปฏิรูปเศรษฐกิจ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณปี 2561 จำนวน 14,000 ล้านบาท ไป เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา งบประมาณที่จะปรับโอนดังกล่าวเป็นส่วนของงบประมาณที่ทำสัญญาผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 31 พ.ค.2561 จึงโอนเข้าไปอยู่ในส่วนงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นปี 2561 ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการนำไปใช้ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านและการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีงานใดบ้างที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณปี 2561 ไว้แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศก็จะให้ใช้งบประมาณในส่วนของ 14,000 ล้านบาทนี้

สำหรับความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561 ล่าสุดจากรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายแล้วประมาณ 300,000 ล้านบาท จากงบลงทุนรวม 660,000 ล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายยัง ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 2% แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนการทำสัญญาผูกพันทำได้เกินกว่าเป้าหมายประมาณ 2% ซึ่งมั่นใจว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 88% และต้องการผลักดันให้เบิกจ่ายได้ถึง 90%

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนรับจำนำและสำหรับใช้จ่ายบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการ 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนสำรองหมุนเวียนรับจำนำและสำหรับใช้จ่ายในการบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการประจำปีงบประมาณ 2562-2563 เพื่อรองรับการจำนำของประชาชน ซึ่งการกู้เงินประเภทเบิกเงินเกินบัญชีนั้น หากสำนักงานธนานุเคราะห์ไม่ได้เบิกมาจะไม่เสียดอกเบี้ยจ่าย.

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณปี 2561... 13 มิ.ย. 2561 04:19 13 มิ.ย. 2561 04:21 ไทยรัฐ