วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เวียดนามผ่าน ก.ม.ไซเบอร์

เมื่อ 12 มิ.ย. สภานิติบัญญัติเวียดนามลงมติผ่านกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับใหม่ ซึ่งฝ่ายต่อต้านชี้ว่าจะทำร้ายเศรษฐกิจและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ภายใต้กฎหมายนี้ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เช่น “กูเกิล” และ “เฟซบุ๊ก” ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้และเปิดสำนักงานในเวียดนาม และต้องลบคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมตามคำสั่งของทางการภายใน 24 ชม. โดยทางการเวียดนามชี้ว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความมั่นคงของชาติ.

สภานิติบัญญัติเวียดนามลงมติผ่านกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับใหม่ ซึ่งฝ่ายต่อต้านชี้ว่าจะทำร้ายเศรษฐกิจและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น... 13 มิ.ย. 2561 03:24 13 มิ.ย. 2561 06:51 ไทยรัฐ