วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบหม้อน้ำมันมะกอกที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี

Credit : Polo Regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici Museo Paolo Orsi

น้ำมันมะกอกเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบของอาหารอิตาเลียนมาเป็นเวลาหลายพันปี แต่เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาท์ ฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า อาจพบร่องรอยของการผลิตน้ำมันมะกอกในยุคโบราณ หลังจากวิจัยภาชนะเครื่องปั้นดินเผาประหลาดที่พบระหว่างการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเมืองคาสเทลลูซิโอแห่งอิตาลี

นักอนุรักษ์จากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซีรากูซา ได้บูรณะและประกอบชิ้นส่วนที่แตกออกมากว่า 400 ชิ้นของเครื่องปั้นดินเผา จนกระทั่งกลายเป็นภาชนะรูปทรงไข่สูงกว่า 1 เมตร ประดับด้วยลวดลายและมีหูจับในแต่ละด้าน จากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาท์ ฟลอริดา ก็ได้นำไปวิเคราะห์ทางเคมีเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ข้างใน โดยใช้วิธีที่เรียกว่า ก๊าซ โครมาโตกราฟี (Gas Chromatography-GC) เป็นการแยกองค์ประกอบของสารที่มีอยู่ในตัวอย่างให้ออกมาทีละองค์ประกอบ ก็ค้นพบกรดโอเลอิกและลิโนเลอิก ที่เป็นส่วนประกอบของน้ำมันมะกอก สันนิษฐานว่าภาชนะใบนี้อาจใช้บรรจุน้ำมันมะกอกในประเทศอิตาลี มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี

นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์อื่นๆในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สรุปเครื่องใช้เหล่านี้อยู่ในยุคต้นสัมฤทธิ์ มีรูปทรง ที่แปลกประหลาดน่าจะมาจากเกาะซิซิลี.

น้ำมันมะกอกเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบของอาหารอิตาเลียนมาเป็นเวลาหลายพันปี แต่เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาท์ ฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา 12 มิ.ย. 2561 14:12 12 มิ.ย. 2561 14:12 ไทยรัฐ