วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นพบหมู่บ้านชาวเมารีโบราณในนิวซีแลนด์

เมื่อนึกถึงประชากรในประเทศนิวซีแลนด์ หลายคนคงนึกถึงชนเผ่าเมารีที่เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมสืบเชื้อสายมาจากชาวโพลินีเซีย พวกเขาดำรงชีวิตด้วยการเป็นนักล่าเก็บของป่า ก่อนที่อังกฤษจะเข้ายึดครองดินแดนแห่งนี้ การค้นหาหลักฐานเก่าแก่ของชาวเมารีนับเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักโบราณคดีให้ความสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงวิถีชีวิตคนกลุ่มนี้ในครั้งโบราณกาล

ล่าสุด กลุ่มนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยโอโตโก ในนิวซีแลนด์ เผยพบซากโครงกระดูกมนุษย์ กระดูกนกยักษ์โมอา (Moa) กระดูกขากรรไกรของสุนัข และสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ทำจากสะเก็ดหินภูเขาไฟ ตรงบริเวณรอบนอกของแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองกิสบอร์น ในนิวซีแลนด์ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ากระดูกขากรรไกรบางชิ้นอาจใช้ทำเบ็ดตกปลา และวัตถุเหล่านี้อาจทำให้ย้อนกลับไปในช่วงต้นคริสต์ศักราช 1300 หรือสมัยศตวรรษที่ 14 ที่สำคัญพวกเขาเชื่อว่าพื้นที่แถบนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเมารีนั่นเอง

นักโบราณคดีเผยว่า พื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์สำคัญเพราะเป็นที่จอดเรือแห่งแรกของเรือแคนู อันเป็นเส้นทางสัญจรของชาวเมารี และเป็นสถานที่ที่ชาวเมารีได้พบกับเจมส์ คุค นักสำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ.2312 อย่างไรก็ตาม ซากโครงกระดูกและสิ่งประดิษฐ์จะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโบราณคดีแปซิฟิกใต้ แห่งมหาวิทยาลัยโอโตโก ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการส่งคืนให้กับทางการเพื่อจัดเก็บรักษาอย่างถูกต้อง.

เมื่อนึกถึงประชากรในประเทศนิวซีแลนด์ หลายคนคงนึกถึงชนเผ่าเมารีที่เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมสืบเชื้อสายมาจากชาวโพลินีเซีย พวกเขาดำรงชีวิตด้วยการเป็นนักล่าเก็บของป่า 12 มิ.ย. 2561 14:07 12 มิ.ย. 2561 14:09 ไทยรัฐ