Thairath Logo
กีฬา

แอปฯออร์แกนิก

โดย สะ-เล-เต
13 มิ.ย. 2561 05:01 น.
Share :

ปัจจุบันสินค้าออร์แกนิกได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ยังมีผู้บริโภคบางส่วนขาดความมั่นใจว่า จะเป็นสินค้าออร์แกนิกจริงแท้แค่ไหน แม้จะได้มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยก็ตาม

ทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันออร์แกนิก สำหรับรองรับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วยระบบจีเอสพี ภายใต้การจัดระบบโดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

โดยแอปฯดังกล่าวจะบอกถึงคุณภาพผลผลิต ฟาร์มของเกษตรกร ผู้ใช้แอปฯสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทั้ง ชื่อเกษตรกร ชื่อฟาร์ม ตำแหน่งที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ ภาพผลผลิตจริง ไทม์ไลน์การเพาะปลูก วันและเวลาที่เก็บเกี่ยวอย่างชัดเจน รวมถึงบอกลักษณะของผลผลิตได้ตรงตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และฐานข้อมูลเกษตรกรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดครั้งเดียว

ทั้งนี้ เกษตรกรจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบด้วยไฟล์ดิจิทัล อาทิ การวางแผนการผลิต การปฏิบัติในฟาร์ม การนำเข้าปัจจัยการผลิต ระยะการปลูก การเติบโตของพืช ฯลฯ เมื่อทำได้ครบทั้งกระบวนการผลิต คณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจเช็กข้อมูลการบันทึกย้อนหลังของเกษตรกร เพื่อประเมินผลผลิตมีคุณภาพและปลอดสารเคมี 100% หรือไม่

หากผ่านมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตและฟาร์มของเกษตรกรจะได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้คิวอาร์โค้ดแปะไปบนสินค้าที่วางจำหน่าย

ปัจจุบันแอปฯ ออร์แกนิก ได้ถูกนำไปใช้จริงเป็นการนำร่องในพื้นที่ สงขลา, สกลนคร และเชียงใหม่ รวม 18 ฟาร์มและเตรียมขยายการใช้งานไปอีก 5 จังหวัด สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สระแก้ว และลำปาง ภายในปี 2561
นอกจากนั้น แอปฯนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sci.ti.ac.th 

สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...
สินค้าออร์แกนิกดุสิต อธินุวัฒน์แอปพลิเคชันออร์แกนิกหน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตเกษตร