วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เบี้ยเลี้ยงหาย

โดย สหบาท

สวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยถือเป็นเรื่องใหญ่

บ่อยครั้ง “ผู้เป็นนาย” มักมองข้ามความสำคัญ ทั้งที่ส่งผล กระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน เงินแค่ “หลักพัน” ก็มีความหมาย

เฉกเช่น ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สังกัด กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กำลังประสบ ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเงินค่าเบี้ยเลี้ยง 2 เดือนกว่าแล้วที่ไม่เข้าวงรอบบัญชีธนาคารตามปกติ

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 3,000 บาท หายไปตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค.2561

เท่ากับขาดรายได้ไปถึง 6,000 บาท

พวกเขาบอกว่า ที่ผ่านมา ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย เงินจำนวนนี้มีผลต่อการดำรงชีวิตของข้าราชการตำรวจ ชั้นผู้น้อยและครอบครัวเป็นอย่างมาก

สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้รับคำตอบไม่ชัดเจนว่าเงินจะเข้าเมื่อใด

ให้เหตุผลอ้างว่า การตั้งเบิกเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารจากทหารไทยมาเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย และอีกหลายข้ออ้างต่างๆนานา ที่ยกมาตอบข้อสงสัย

ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยของกองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หลายคนมองว่า การตั้งเบิกเงิน หรือความผิดพลาดใดๆก็ตามไม่น่าจะทำให้เวลาล่วงเลยมานานถึง 2 เดือน

ทั้งที่ภารกิจของพวกเขาถือเป็นภารกิจอันดับ 1 ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่ควรเกิดความล่าช้าแบบนี้

พวกเขาเป็นเพียงข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยไม่รู้จะพึ่งพาใครนอกจากขอให้ สหบาท ช่วยเป็นสื่อกลางผ่านไปถึง พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงด้วย

อย่าปล่อยให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยรอคอยแบบไม่มีความหวัง

วอนขอความเห็นใจด้วยเถอะครับ.

สหบาท

สวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยถือเป็นเรื่องใหญ่ บ่อยครั้ง “ผู้เป็นนาย” มักมองข้ามความสำคัญ ทั้งที่ส่งผล กระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 12 มิ.ย. 2561 11:01 12 มิ.ย. 2561 13:23 ไทยรัฐ