วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันเมืองปากน้ำโพ “ไบโอฮับ” ชง ครม.เร่งเครื่องต่อยอดธุรกิจ 1.3 แสนล้าน

เอกชนเสนอ ครม.สัญจรดัน “นครสวรรค์” เป็น “ไบโอฮับ” มูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ ขณะที่ สศช.-มหาดไทยเสนอโครงการลงทุนรวม 2,300 ล้านบาท เน้นศูนย์กลางขนส่งจีเอ็มเอส เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.นครสวรรค์ ในวันนี้ (12 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยภาคเอกชนได้มีข้อเสนอผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เร่งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy) หรือไบโอฮับ มูลค่า 133,000 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ กว่า 50,0000 ไร่, โครงการวางระบบท่อน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพโดยได้เสนอโครงการจัดการน้ำวางระบบท่อน้ำ 2 เส้นทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร (กม.) งบลงทุนราว 1,100 ล้านบาท เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จะเสนอให้รัฐเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน โครงข่ายระบบรางรถไฟ และโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ ซึ่งจะเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก รองรับการขนส่งสินค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) รวมทั้งรองรับการเป็นฮับโลจิสติกส์ในอนาคต รวมทั้งให้พัฒนาให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าพืชผลเกษตรและการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งระบบราง ถนน และการขนส่งทางน้ำ และสนับสนุนทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร ที่จะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์ผลิตและค้าข้าว รวมถึงให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นฐานสร้างรายได้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมเสนอแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่าระดับประเทศ วงเงินราว 2,290 ล้านบาท กำหนดกรอบในการพัฒนาใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมการวิจัย และการเกษตรโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะนครสวรรค์และกำแพงเพชร 2.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5.พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

ส่วนแผนที่จะเสนอด้านการลงทุนประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก, การปรับปรุงถนนหลายเส้นทาง เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งพืชผลทางเกษตร ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น.

เอกชนเสนอ ครม.สัญจรดัน “นครสวรรค์” เป็น “ไบโอฮับ” มูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ ขณะที่ สศช.-มหาดไทยเสนอโครงการลงทุนรวม 2,300 ล้านบาท เน้นศูนย์กลางขนส่งจีเอ็มเอส... 12 มิ.ย. 2561 07:54 12 มิ.ย. 2561 08:06 ไทยรัฐ