วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมขบวน คาราวานอาสาพาเจริญ


เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับงานแถลงข่าวกิจกรรมคาราวานอาสาพาเจริญ ที่ลงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งดำเนินกิจกรรม “คาราวานอาสาพาเจิรญ” 5 ครั้งในจังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น และยังคงจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก 8 ครั้ง ภายในงานจะมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกิจกรรม Workshop ต่อยอดอาชีพให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งมีรถโมบายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจโดยกลุ่มทูตอาสาจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรม “คาราวานอาสาพาเจริญ” ประกอบไปด้วยรถโมบายขนาดเล็กและขนาดใหญ่พร้อมตัวแทน กกพ. ทูตอาสา และวิทยากรให้ความรู้เข้าร่วมลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ทั้ง 13 เขต โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ กันยายน 60 จนถึง พ.ค. 61

พร้อมขบวน คาราวานอาสาพาเจริญ สร้างความรู้สู่ประชาชนรอบโรงไฟฟ้า 11 มิ.ย. 2561 16:49 11 มิ.ย. 2561 17:19 ไทยรัฐ