วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดยอดนักเรียนไทย คว้าเหรียญทองนำเสนอโครงงานวิทย์ฯ ที่รัสเซีย


นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงาน “Kolmogorov Readings, The 18th International Science Conference of Students” ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ นางสาวมทินา เจริญวัฒน์ ได้เหรียญทองจากสาขาเคมี, นางสาวเอมขวัญ เตชะวิเชียร ได้เหรียญเงินจากสาขาชีววิทยา, นางสาวพลอยประกาย ภูศรี ได้เหรียญทองแดงจากสาขามนุษยศาสตร์ และ นายภัทรพล ธนลิขิต เหรียญทองแดงจากสาขาฟิสิกส์ โดยมี นายณัฐวินทร์ โช ครูฟิสิกส์และดาราศาสตร์นำทีมไปร่วมงาน ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของนักเรียนยังได้รับความสนใจเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย นับเป็นความสำเร็จอีกระดับของโรงเรียนฯ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกรชั้นนำที่สรรค์สร้างประโยชน์ให้ประเทศต่อไป

นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงาน “Kolmogorov Readings, The 18th International Science Conference of Students” ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 11 มิ.ย. 2561 14:52 11 มิ.ย. 2561 15:28 ไทยรัฐ