วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรม ลดใช้พลาสติก

ขยายจากเมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก หลากหลายองค์กรร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก พร้อมปลุกกระแสให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำร้ายโลก อย่าง กลุ่มเซ็นทรัล ได้ผนึกกำลังร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สหภาพยุโรป ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยแนวคิด Beat Plastic Pollution “รักษ์โลก ลดพลาสติก” ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2018 ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้โครงการ CHANGE! : Change your behavior, Change your mind พร้อมทั้งแสดงประติมากรรม A BANGKOK MINUTE ผลงานสร้างสรรค์โดยนิสิตคณะสถา-ปัตยกรรมศาสตร์ (INDA) จุฬาฯ ที่สร้างจากถุงพลาส-ติกใช้แล้ว กว่า 50,000 ชิ้น สะท้อนถึงปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในเวลาเพียง 1 นาทีของคนในกรุงเทพฯ

เพิร์คกา ทาปิโอลา เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้ทั่วโลกชูแนวคิด Beat Plastic Pollution เพื่อลดจำนวนพลาสติก เพราะทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกจำนวน 300 ล้านตัน แต่มีการจัดการรีไซเคิลเพียง 10% ปัจจุบันได้เริ่มปฏิบัติจากประเทศแถบแอฟริกาและประเทศจีนในการแบนพลาสติกเมื่อปี 2560 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง มาเลเซีย เตรียมประกาศให้ประเทศอื่นๆ ทราบว่าจะเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้วจากนี้เป็นต้นไป กัมพูชามีค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกเมื่อลูกค้าซื้อของจากซุปเปอร์มาร์เกต ส่วนประเทศเมียนมา โดยเฉพาะในเมืองย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ก็มีการแบนการใช้ถุงพลาสติกเช่นกัน สำหรับประเทศไทยเองยังไม่มีช่องทางที่แน่นอนในการทำลายขยะจากพลาสติก แต่มีการจัดแผนกระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้พลาสติก ผ่านมาตรการ 3R reduce reuse recycle จึงอยากให้พวกเราช่วยกันปฏิเสธการใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็น อาจจะเริ่มจากถุงพลาสติกหรือหลอดพลาสติก

นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เลิกพลาสติกแล้วใช้อะไร” โดยเหล่าวิทยากรได้ให้คำแนะนำว่า ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก ที่สามารถนำมาใช้แทนพลาสติกทั้ง ถุงผ้า, กระบอกน้ำ, ปิ่นโต, หลอดที่ทำมาจากอะลูมิเนียม, โฟมที่ทำจากชานอ้อย ฯลฯ พร้อมกันนี้ยังแนะถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน ต้องให้ความรู้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กๆ รวมทั้งต้องปรับพฤติพรรมโดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน และเปลี่ยนแนวคิดถึงวิธีการอนุรักษ์ เป็นวิถีในชีวิตและที่คิดเป็นภาระ เป็นภารกิจสำคัญที่เราต้องทำ

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมลดการใช้พลาสติก บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดกิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6” รณรงค์ให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ธรรมชาติ นำร่องที่เกาะลันตา เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ และเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยจับมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ททท., มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์

สำหรับกิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” นี้ ได้ชี้ชวนให้ทุกคนร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เริ่มด้วยการรณรงค์ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ รวมทั้งจัดนิทรรศ-การท่องเที่ยวไทยไร้ถุงพลาสติก จุดประกายไอเดียให้วางแผนก่อนเที่ยวแบบไร้ถุงพลาส-ติก รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและชุมชนรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ส่วนกิจกรรมออนไลน์ กระตุ้นให้ทุกคนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก ผ่านการถ่ายภาพที่สื่อถึงการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก พร้อมติดแฮชแท็กภาพ “7-11 ร่วมใจลดใช้ถุง” แล้วโพสต์เข้ามาร่วมประกวดได้ในเฟซบุ๊ก คิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ต.ค.ศกนี้.

ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก หลากหลายองค์กรร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก พร้อมปลุกกระแสให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำร้ายโลก 10 มิ.ย. 2561 15:43 10 มิ.ย. 2561 15:44 ไทยรัฐ