วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เจ้าสัวไทยเบฟฯ ร่วมบูรณะวัดป่าพุทธรังษี ที่ญี่ปุ่น

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมด้วย บมจ.โออิชิ กรุ๊ป ได้จัดสร้างอาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย– ญี่ปุ่น” ที่วัดป่าพุทธรังษี ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แทนสิ่งก่อสร้างเดิมในวัด ที่เกิดความเสียหายจากถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และทำพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานภายในวัด โดย เจ้าสัวเจริญ–คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบหมายให้ลูกชาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี นำทีมเดินทางไปทำพิธีถวายอาคารดังกล่าว ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า การสร้างอาคารในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากวัดป่าพุทธรังษี ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัดในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2558 ทำให้สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะในวัดเกิดความเสียหายทั้งหมด ทางวัดจึงได้รวบรวมศรัทธา เพื่อการฟื้นฟูและบูรณะวัดขึ้นใหม่ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และเนื่องด้วยทางวัดป่าพุทธรังษีจำเป็นต้องปรับปรุงเสนาสนะ พร้อมด้วยภูมิทัศน์ของวัดให้เหมาะสม จึงได้รวบรวมจิตศรัทธา จากญาติโยม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้นที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อ จัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานของวัดต่อไป

นอกจากนี้ ยังนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ทางบริษัทจึงได้จัดนิทรรศการภาพ พิมพ์ (แบบญี่ปุ่น) ในชื่อ “บนแผ่นดิน พระราชา การเดินทางผ่านภาพพิมพ์ของวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย” ผลงาน ศ.เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อเนื่องมายาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วย.

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมด้วย บมจ.โออิชิ กรุ๊ป ได้จัดสร้างอาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย– ญี่ปุ่น” ที่วัดป่าพุทธรังษี ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 10 มิ.ย. 2561 15:36 10 มิ.ย. 2561 18:43 ไทยรัฐ