วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.แจงไม่เลื่อนมาตรฐาน “บัญชีเดียว”


“แบงก์พาณิชย์”ยันเป็นผลดีช่วย “เอสเอ็มอี” ทำธุรกิจ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าจากกรณีที่มีข่าวว่า ธปท.จะผ่อนปรนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังไม่พร้อมใช้มาตรฐานบัญชีเดียวทั้งการขอสินเชื่อ และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้สามารถเลื่อนการใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเป็นเวลา 3 ปี หรือจนถึงปี 2564 นั้น ธปท.ขอทำความเข้าใจว่า แนวทางที่จะให้เลื่อน การใช้มาตรฐานบัญชีเดียวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดย ธปท.ขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ 1 ม.ค.2562 ตามกำหนดการเดิม

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิด เผยเพิ่มเติมว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายให้สถาบันการเงินทุกแห่งใช้งบการเงินที่ธุรกิจเอสเอ็มอีแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นเสียภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือมาตรการการใช้บัญชีเดียวกันทั้งการขอสินเชื่อและเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไปนั้นทางธนาคารพาณิชย์พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายของ ธปท.ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยได้มีการเตรียมการเรื่องนี้แล้ว และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะเริ่มใช้งบการเงินที่ธุรกิจเอสเอ็มอีนำส่งสรรพากรประกอบในการพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เห็นว่าการที่ธุรกิจเอสเอ็มอีทำบัญชีเดียวจะส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่า โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นสถานะทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจจะส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ขณะที่ผลดีในด้านการขอสินเชื่อก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์เห็นข้อมูลที่ เป็นจริงของธุรกิจ สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี หันมาทำบัญชีเดียวมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ออกโครงการสำหรับสินเชื่อบัญชีเดียว โดย ให้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนที่ 5% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ซึ่ง เท่าที่ผ่านมามีธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมสนใจเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าหลังจากที่ธุรกิจเอสเอ็มอียื่นงบการเงินปี 2560 ส่งกรมสรรพากรเมื่อสิ้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา น่าจะมีธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัญชีเดียวมากขึ้น.

จากกรณีที่มีข่าวว่า ธปท.จะผ่อนปรนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังไม่พร้อมใช้มาตรฐานบัญชีเดียวทั้งการขอสินเชื่อ... 8 มิ.ย. 2561 08:52 8 มิ.ย. 2561 09:08 ไทยรัฐ