วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โลหะหนัก...กับขมิ้นชัน

ขมิ้นเป็นพืชตระกูลเดียวกับข่าและขิง มีหัวและเหง้าอยู่ใต้ดิน อยู่ในกลุ่มพืชที่ใช้เหง้าเป็นเครื่องเทศ

ขมิ้น ข่า และขิง 3 มีรูปร่าง รสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกัน แต่มีสรรพคุณคล้ายๆกันในการเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สมานแผลรวมถึงรักษาอาการหวัด พืชทั้ง 3 ชนิด นิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อสร้างกลิ่นให้กับอาหาร และดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหาร

ขมิ้น เป็นพืชสมุนไพรที่มีสีเหลืองหรือส้มแสด มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ คนไทยนิยมนำขมิ้นมาผสมกับเครื่องแกงเผ็ดเพื่อให้มีสีเหลือง และช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ขมิ้นมีฤทธิ์ทางยาหลายขนาน ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร ลดการอักเสบ ต้านการแพ้ ยับยั้งแบคทีเรียและสารพิษที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

สรรพคุณทางยาเพียบ แต่ขอให้พึงระวังไว้นิดว่าอาจมีโลหะหนักบางชนิดที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่ในขมิ้นได้ เช่น สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม

สาเหตุของการปนเปื้อนอาจมาจากทั้งแหล่งดิน แหล่งน้ำที่ใช้เพาะปลูกขมิ้น หรืออาจมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกขมิ้น

เมื่อทานอาหารที่มีขมิ้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักเข้าไปเป็นประจำๆ มันจะสะสมในร่างกาย จนทำให้เกิดอันตรายและเจ็บป่วยได้ วันนี้ สถาบันอาหาร ได้ทำการสุ่มตัวอย่างขมิ้นชัน จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท 

ผลวิเคราะห์ปรากฏว่า พบตะกั่วปนเปื้อนในขมิ้นชันทุกตัวอย่าง พบสารหนูปนเปื้อนใน 1 ตัวอย่าง และพบแคดเมียมปนเปื้อนใน 2 ตัวอย่าง

แต่ปริมาณที่ตรวจพบ ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทยที่กำหนดให้พบตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และพบสารหนูปนเปื้อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้วคงสบายใจกันได้ ขอแนะว่า ควรเลือกทานอาหารให้หลากหลาย ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อความปลอดภัยและมีร่างกายแข็งแรง.

ขมิ้นเป็นพืชตระกูลเดียวกับข่าและขิง มีหัวและเหง้าอยู่ใต้ดิน อยู่ในกลุ่มพืชที่ใช้เหง้าเป็นเครื่องเทศ 7 มิ.ย. 2561 13:13 8 มิ.ย. 2561 12:20 ไทยรัฐ