วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ แปดริ้ว ร่อนหนังสือด่วน! ชงปิดโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ร่อนหนังสือด่วน ถึงอธิบดีฯ ปค.-ปลัด มท. เสนอปิดโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มทุนจีน หลังตรวจสอบพบความผิดหลายกระทง ส่งผลเดือดร้อนแก่ปชช.ข้างเคียง ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา พ.อ.ทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 105 และ 106 (จำพวกฝังกลบและแปรรูปวัสดุขยะอุตสาหกรรม) ที่อาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และอาจมีการกระทำผิดกฎหมายหลายด้านในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จำนวน 3 แห่ง คือ บ.โยชิต้า เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด, บ.เอเซีย รีไซเคิ้ล เทคโนโลยี จำกัด, หจก.วิบูลย์ชัย แมนเนจเมนท์ ซึ่งประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยและหลอมโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งได้ขออนุญาตสร้างโรงงาน แต่ยังไม่มีการประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังตรวจสอบโรงงานของบริษัท กำจัดของเสียไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม ซึ่งเป็นกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศฯ อก.ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ไหลลงพื้นที่ของชาวบ้านข้างเคียง จากการตรวจสอบไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน จึงสั่งให้หยุดปรับปรุงแก้ไขตามมาตรา 37 พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า เป็นการบูรณาการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและพบว่า บริษัท เหอเจีย เอนเตอรไพรส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 146 ม.3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม ตรวจสอบแล้วมีการกระทำเข้าข่ายความความผิดหลายประการ เช่น ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน แต่มีการนำวัตถุดิบและมีพนักงานเข้าทำงานก่อนล่วงหน้า มีเครื่องจักรและจำนวนคนงานเกินจำนวนที่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมีการก่อสร้างและต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเทศบาลตำบลท่าถ่านได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0018/ 58 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายงานไปยังอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะเจ้าหน้าที่ ว่า หากให้โรงงานดังกล่าวประกอบกิจการโรงงานต่อไป จะมีผลทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนข้างเคียงและก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงเห็นสมควรเสนอผู้มีอำนาจให้ยุติการประกอบกิจการโรงงานต่อไป.

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ร่อนหนังสือด่วน ถึงอธิบดีฯ ปค.-ปลัด มท. เสนอปิดโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มทุนจีน หลังตรวจสอบพบความผิดหลายกระทง ส่งผลเดือดร้อนแก่ปชช.ข้างเคียง ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม... 6 มิ.ย. 2561 22:03 7 มิ.ย. 2561 14:33 ไทยรัฐ