วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ร.10’ ตั้งเปรียญฯ งาน-วันวิสาขบูชา

แพทย์รพ.สงฆ์รณรงค์ใส่บาตรอาหารสุขภาพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ด้านหมอห่วงวิสาขะปีนี้ พบพระสงฆ์โรครุมมากขึ้น โดยเฉพาะโรคฮิต ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง แนะพุทธศาสนิกชนถวายอาหารสุขภาพ พร้อมขอให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในวัด ลดสารพิษในควันธูป ควบคุมแมลงวันและลูกน้ำยุงลาย ด้านตำรวจสั่งคุมเข้มห้ามขายเหล้าเบียร์ของมึนเมาวันวิสาขบูชา

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.วันที่ 28 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ในการนี้ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง ในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปี 2561 ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. และวันถวาย พระเพลิงพระพุทธเจ้า ตรงกับวันที่ 6 มิ.ย.

จากนั้นทรงจุดธูปเทียนท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุ สามเณร รวม 344 รูป ซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) 51 รูป ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสามเณร 6 รูป ได้แก่ สามเณรกิจจา เรือนแก้ว วัดเทพลีลา กทม.สามเณรวรัญธรณ์ ศรีขุ้ย วัดสร้อยทอง กทม. สามเณรพรภวิทย์ อุปชัย วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. สามเณรธนพร คูสูงเนิน วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ สามเณรอานุภาพ แสงดี วัดจองคำ จ.ลำปาง และสามเณรพลนัฐจักษ์ ศรีจำปา วัดจองคำ จ.ลำปาง และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค 293 รูป เสร็จแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

นอกจากนี้ วันเดียวกันที่โรงพยาบาลสงฆ์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา โดย นพ.เจษฎา กล่าวว่า สธ.ได้จัดกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล โดยใช้โอกาสวันวิสาขบูชา เป็นวันดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้ทุกโรงพยาบาลกำหนดเป้าหมายวัดในพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้พระสงฆ์ช่วยเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพไปสู่ประชาชนผ่านการเทศนาธรรมเพื่อลดโรคจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดและหัวใจ ที่เป็นปัญหาของทั่วโลก

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า จากข้อมูลการให้บริการพระภิกษุสงฆ์ ย้อนหลัง 3 ปี ของโรงพยาบาลสงฆ์ พบว่า 5 โรคที่พบมากในผู้ป่วยนอก คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม ส่วนในผู้ป่วย 5 อันดับโรคที่พบ คือ ต้อกระจก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ ท้องร่วง และเบาหวาน นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ในรอบ 10 ปี ของโรงพยาบาลสงฆ์พบว่าพระสงฆ์มีสุขภาพดีลดลง จากปี 2549 พระสงฆ์มีสุขภาพดี ร้อยละ 60.3 แต่ในปี 2559 พระสงฆ์มีสุขภาพดีอยู่ที่ ร้อยละ 52 ดังนั้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ขอให้ประชาชนทำบุญตักบาตรด้วยภัตตาหารชูสุขภาพ คือมีอาหารครบ 5 หมู่ เลือกข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และมีผักผลไม้ร่วมด้วย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า นอกจากเรื่องของอาหารแล้วขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในวัด ได้แก่ การถวายธูปเทียนไร้ควัน หรือดับธูปทันทีหลังอธิษฐานแล้ว เพื่อลดควันที่มีสารพิษและฝุ่นละอองจากควันธูป การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคภายในวัดเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวที่ถูกนำมาปล่อยในวัด และโรคไข้เลือดออกที่พบว่าในปี 2561 พบว่าอัตราป่วยและตายพบสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจากการสำรวจพบลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานมากถึงร้อยละ 52

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ.เปิดเผยว่า ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ที่ทำร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกลุ่มตัวอย่าง 2,599 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา พบว่า ร้อยละ 75.23 รับทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญของโลก และร้อยละ 90.62 รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อถามถึงสิ่งที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ ร้อยละ 70.33 จะไปเวียนเทียน ร้อยละ 63.02 แต่งชุดผ้าไทย ไปทำบุญตักบาตร ร้อยละ 50.23 แต่งชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร้อยละ 49.86 ถือศีล 5 หรือศีล 8 ร้อยละ 48.62 ลด ละ เลิก อบายมุข

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า เมื่อถามว่าหากมีโอกาสไปทำบุญวันวิสาขบูชาจะชวนใครไปด้วย อันดับ 1 ระบุว่า พ่อแม่ พี่ น้อง รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่า ตายาย แฟน/คู่สมรส เพื่อน/เพื่อนที่ทำงาน/เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้เสนอให้ภาครัฐ และ วธ.จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น โดยอันดับ 1 ระบุว่า ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น รองลงมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย และน่าสน ใจ จัดประกวดแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีพระนักเทศน์ที่มีวิธีการและรูปแบบในการเทศน์ที่สนุกสนานและสอดแทรกธรรมะ เพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้น อาทิ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ฯลฯ และร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างการรับรู้และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายกรัฐมนตรี ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ฯลฯ

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ถึงมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชาตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้กำชับสั่งการให้ บช.น., ภ.1-9, และ บช.ก.กวดขันจับกุม ผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม เน้นการลงพื้นที่ตรวจตราตามร้านอาหาร คาราโอเกะ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริเวณถนนสายหลัก ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงให้ความร่วมมือกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง

รองโฆษก ตร.กล่าวอีกว่า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 28 พ.ค.61 ถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 29 พ.ค.61 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 29 พ.ค. 2561 04:30 29 พ.ค. 2561 04:31 ไทยรัฐ