วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดสวดมนต์ ถวาย ‘ร.10’ พระราชินีในโอกาสวันมงคล วิสาขบูชา

จัดสวดมนต์ ถวาย ‘ร.10’ พระราชินีในโอกาสวันมงคล วิสาขบูชา

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อเวลา 18.09 น. วันที่ 25 พ.ค. ที่พระลาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และทรงนำพระสงฆ์ 199 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ไปยังพลับพลาพิธี ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี

ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจะได้รับแจกหนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ ที่ด้านบนมีพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ที่มุมหนังสือมี พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ลายฝีพระหัตถ์ภาพการ์ตูน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบ เป็นภาพการ์ตูนกางร่มท่ามกลางสายฝน มีตัวอักษรที่เป็นฝีพระหัตถ์ว่า รอยยิ้ม กลางสายฝน

เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าในพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 199 รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ 199 รูป พระสงฆ์ 199 รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นพระสงฆ์ 199 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช พระสยามเทวาธิราชถวายพระพรชัย มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อสวดมนต์พร้อมกันจบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 199 รูป ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ผู้แทนพระองค์ และผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ขึ้นพระราชยาน กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต