Thairath Logo
กีฬา

“สุวิทย์” เคลียร์ ทปอ.-ราชภัฏ-ราชมงคล กระทรวงใหม่ผุด 3 กองทุนวิจัย-ไม่ทิ้งภาคสังคม

Share :

สุวิทย์ เมษินทรีย์

สภาคณาจารย์ยังต้าน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ร่วมประชุมจัดตั้งกระทรวงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการอุดมศึกษา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนายสุวิทย์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งชื่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า กระทรวงใหม่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ จนลืมภาคสังคม ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พล.อ.ประยุทธ์ ให้เน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สังคม เชิงนวัตกรรม โครงสร้างกระทรวงใหม่ จะมีการตั้งกองทุนวิจัย 3 กอง ประกอบด้วย 1.กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัย 2.กองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและพื้นที่ และ 3.กองทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และในสัปดาห์หน้า จะไปรับฟังความคิดเห็นกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และ ทปอ.ราชมงคล อีก 6 แห่ง

ด้านนายกอบศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันงบประมาณการวิจัยของประเทศไทย ต่ำกว่า 1% ของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นถือว่าน้อยมาก เพราะเราทำงานวิจัย แต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำแล้วเอาขึ้นหิ้ง มีงานวิจัย 100 ชิ้น แต่ใช้ได้ไม่ถึง 10 ชิ้น งบประมาณวิจัยของประเทศจึงน้อย ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทัพกันใหม่ เอางบประมาณวิจัยทั้งหมดมากองรวมกันในกระทรวงเดียวกัน การตั้งกระทรวงใหม่ใช้เวลาไม่นาน ปรับปรุงกฎหมาย 3 ฉบับเสร็จประมาณเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่มีการต่อต้าน ตรวจสอบพบมี 3 เหตุผล คือ 1.กลัวไม่ทันในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 2.ไม่ชอบชื่อกระทรวง และ 3.กลัวไม่อิสระ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ขณะที่ ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ ไทย (ทปสท.) กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ และต้องไปเจอกับปัญหาใหม่ เข้าทำนองหนีเสือปะจระเข้ ซึ่งหากยืนยันจะควบรวม ชาวอุดมศึกษาก็พร้อมจะออกมาร่วมกันแสดงพลังคัดค้าน ซึ่งขณะนี้ตนทราบว่ามีหลายกลุ่มที่กำลังรวมตัวเพื่อคัดค้านแล้ว

ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความร่วมมือในการขอทุนวิจัยกับ สกว. และ วช. รวมทั้งหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ค่อนข้างดี หากอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ก็น่าจะประสานความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น วันที่ 29 พ.ค.นี้ อธิการบดี มรภ.กว่า 20 แห่งจะหารือกันนอกรอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.มรภ.วันที่ 15 มิ.ย.นี้ ที่ มรภ.ร้อยเอ็ด.

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงใหม่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิทย์ เมษินทรีย์มหาวิทยาลัยราชมงคลข่าวทั่วไป