วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รก.อธิบดีปศุสัตว์ บุกฝรั่งเศสร่วมประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก

รก.อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมตัวแทน กรมประมง มกอช. เหินฟ้าสู่ปารีส ร่วมประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ กำหนดเงื่อนไข นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ และขั้นตอน มาตฐาน สินค้าปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์...

วันที่ 24 พ.ค.61 ตามเวลา ณ ท้องถิ่น กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 86 (The 86th OIE General Session of the World Assembly) ที่ประเทศฝรั่งเศส

โดยคณะ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ และเงื่อนไข ข้อกำหนดในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ และด้านความร่วมมือกับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ได้มีการหารือ bilateral meeting กับผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ OIE president ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือในประเด็นข้อกำหนดมาตรฐาน ขั้นตอน และเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ ซึ่งสามารถติดมาสู่คนได้ สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยของคน โดยใช้หลักตามมาตรฐานสากล และคำนึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ด้วย.

รก.อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมตัวแทน กรมประมง มกอช. เหินฟ้าสู่ปารีส ร่วมประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ กำหนดเงื่อนไข นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ และขั้นตอน มาตฐาน... 25 พ.ค. 2561 12:47 25 พ.ค. 2561 13:02 ไทยรัฐ