วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาล สั่ง สตช.ชดใช้ 2 นรต.ร่มไม่กางกว่า 6.5 ล. อุปกรณ์ซ่อมไม่ได้มาตรฐาน

ศาล สั่ง สตช.ชดใช้ 2 นรต.ร่มไม่กางกว่า 6.5 ล. อุปกรณ์ซ่อมไม่ได้มาตรฐาน

  • Share:

ศาลปกครอง สั่งชดใช้กว่า 6.5 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ให้ครอบครัว 2 นรต.เสียชีวิต เหตุร่มไม่กางระหว่างฝึกโดดร่ม ระบุชัดอุปกรณ์ชุดฝึกบนเครื่องบินซ่อมไม่ได้มาตรฐานเป็นเหตุให้เสียชีวิต

วันที่ 21 พ.ค. ศาลปกครองเพชรบุรี มีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัว นรต.ชยากร พุทธชัยยงค์ และครอบครัวนรต.ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข ซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 กรณีเข้าฝึกโดดร่มที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี แต่ร่มไม่กาง เป็นเหตุให้ให้นรต.ทั้งสองคนตกร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อปี 2557

โดยศาลระบุว่า จากข้อเท็จจริงและข้อมูลทางเทคนิคปรากฏว่า ชุดสลิงที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด นำมาติดตั้งกับเครื่องบินคาซ่า หมายเลข 28053 ที่ใช้ในการฝึกโดดร่มดังกล่าวในระดับความสูง 1,250 ฟุต มีร่องรอยการกลึงและการเจียเพื่อปรับแต่งผิวปลอกรัดของชุดปรับแรงตึงสลิงทั้งด้านซ้ายและขวา และขอเกี่ยวท้ายเครื่องบินซ้ายและขวาจำนวน 4 ชิ้นด้วยเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม ผิดไปจากมาตรฐานที่ควรเป็น โดยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เดียวกับที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องบินและที่กองบินตำรวจได้จัดซื้อมาใหม่ ดังนั้นหากคณะกรรมการติดตามการตรวจซ่อมอากาศยานได้ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการซ่อม รวมถึงพิจารณาตรวจพินิจความเรียบร้อยของการซ่อม ก็จะทราบได้ว่า ชุดสลิงที่นำมาติดบนเครื่องบินที่เกิดเหตุมีร่องรอยการดัดแปลงทุกชิ้นส่วนทั้งกายภาพและเทคนิค ต่างไปจากชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากผู้ผลิตเครื่องบินโดยตรง

นอกจากนี้ สตช.ให้การว่า นักบินและช่างอากาศยานได้ทำตรวจอุปกรณ์ก่อนทำการบินด้วยการสัมผัสและสายตาแล้ว แต่ยังยอมรับมอบเครื่องบินที่เกิดเหตุมาใช้บินในราชการต่อไปทั้งที่ชุดสลิงมีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต จึงฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสตช.ไม่ได้ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งานราชการ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้นการที่สตช.นำเครื่องบินดังกล่าวมาใช้ฝึกการโดดร่มและเป็นเหตุให้นรต.ทั้งสองคนร่มไม่กาง จากเหตุสายสลิงไม่ทำงาน เป็นการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่สตช.ที่ละเลยต่อหน้าที่ทำให้นรต.ทั้งสองถึงแก่ความตาย จึงเป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ สตช.ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวของนรต.ทั้งสองคน โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนายสาธร บิดาของ นรต.ชยากร เป็นเงินค่าปลงศพ 277,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะจำนวน 2,088,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,365,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อไปนับแต่วันที่ 26 มี.ค. 2558 ที่มีการฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา

และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนายจตุรงค์ บิดาของนรต.ณัฐวุฒิ เป็นเงินค่าปลงศพ 279,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะ จำนวน 2,088,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,367,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อไป นับแต่วันที่ 26 มี.ค. 2558 ที่มีการฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา รวมถึงให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ นางบุศรา รัตนนารีกุล มารดาของนรต.ณัฐวุฒิ เป็นเงินค่าขาดไร้อุปการะ จำนวน 1,728,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อไปนับแต่วันที่ 26 มี.ค. 2558 ที่มีการฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้