วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘แฟรนไชส์’ ห้องแถวได้เฮ! ออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารออมสินประกาศดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจห้องแถวฉบับใหม่ กลุ่มแฟรนไชส์ได้เฮ มีลุ้นจ่ายดอกเบี้ยถูกลง ต่ำสุดร้อยละ 6-9 ต่อปี จากเดิมเรตเดียวร้อยละ 10

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้การให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ให้หลากหลายมากขึ้น จากเดิมคิดอัตราเดียว ตามประกาศเก่าเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561 ตามประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR+3 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 7 ดังนั้นดอกเบี้ยธุรกิจแฟรนไชส์เดิมอยู่ที่ร้อยละ 10

สำหรับอัตราตามประกาศใหม่ล่าสุดมีดังนี้ วงเงินกู้ 1-200,000 บาท คิดดอกเบี้ยคงที่ แบ่งเป็น กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน คิดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน หรือร้อยละ 9 ต่อปี, กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน คิดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และกรณีใช้ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่สวน ไร่ นา เป็นหลักประกัน คิดร้อยละ 0.50 ต่อเดือน หรือร้อยละ 6 ส่วนกรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก MRR+1.5-3 ต่อปี

ส่วนเงินกู้ประเภทอื่น ยังคงเท่ากับประกาศเดิม คือ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว MRR+1.50-5 ขึ้นอยู่กับหลักประกัน, สินเชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ MRR+2, สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ MRR+2 และสินเชื่อสตรีทฟู้ด MRR+1.50-5

​สำหรับอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้เท่ากับร้อยละ 14 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน.

ธนาคารออมสินประกาศดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจห้องแถวฉบับใหม่ กลุ่มแฟรนไชส์ได้เฮ มีลุ้นจ่ายดอกเบี้ยถูกลง ต่ำสุดร้อยละ 6-9 ต่อปี จากเดิมเรตเดียวร้อยละ 10 17 พ.ค. 2561 19:19 17 พ.ค. 2561 20:22 ไทยรัฐ