วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.รุกคืนความสุขให้คนคลองลาดพร้าว

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวมีความคืบหน้าทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ 27.97 ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้น มีเป้าหมายดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน ขณะนี้มีพื้นที่ดำเนินการได้ 29 ชุมชน 2,635 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของเป้าหมาย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็น ชอบแผนดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวในระยะเวลาถัดไป ซึ่งแผนดำเนินงานอาจปรับใช้มาตรการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเห็นชอบแผนดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กทม.และ พม. เตรียมจัดกิจกรรม On Ground คลองลาดพร้าว ภายใต้ชื่องาน “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง” มุ่งรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นของโครงการให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นในวันที่ 2 มิ.ย.นี้ ที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน.

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) 17 พ.ค. 2561 00:48 17 พ.ค. 2561 00:48 ไทยรัฐ