วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัด พศ.อย่าทำงานแค่รอเงินเดือน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “วัด ประชารัฐสร้างสุข” โดยพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อยอดจากโครงการวัดสร้างสุข และเป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณูปการ ซึ่งจะพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางกาย และใจ รวมถึงพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการใช้หลัก 5 ส ตั้งเป้าหมายให้วัดทั่วประเทศได้รับทราบโครงการ และมีวัดสมัครเข้าโครงการเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบจำนวน 1,500 วัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ. กล่าวว่า การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อยู่ใน แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก ทั้งได้เห็นการสร้างส่วนร่วม ของภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาวัด จึงเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกัน ตนขอฝากถึง พศ.ให้เน้นการทำงานสนองงานคณะสงฆ์ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่ทำงานเพียงแค่รอรับเงินเดือนไปเดือนๆหนึ่งเท่านั้น ขอให้ปรับมิติใหม่ในการทำงาน และรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนงานคณะสงฆ์.

ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) 17 พ.ค. 2561 00:23 17 พ.ค. 2561 00:23 ไทยรัฐ