วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัด พศ.อย่าทำงานแค่รอเงินเดือน

อัด พศ.อย่าทำงานแค่รอเงินเดือน

  • Share:

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “วัด ประชารัฐสร้างสุข” โดยพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อยอดจากโครงการวัดสร้างสุข และเป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณูปการ ซึ่งจะพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางกาย และใจ รวมถึงพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการใช้หลัก 5 ส ตั้งเป้าหมายให้วัดทั่วประเทศได้รับทราบโครงการ และมีวัดสมัครเข้าโครงการเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบจำนวน 1,500 วัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ. กล่าวว่า การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อยู่ใน แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก ทั้งได้เห็นการสร้างส่วนร่วม ของภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาวัด จึงเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกัน ตนขอฝากถึง พศ.ให้เน้นการทำงานสนองงานคณะสงฆ์ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่ทำงานเพียงแค่รอรับเงินเดือนไปเดือนๆหนึ่งเท่านั้น ขอให้ปรับมิติใหม่ในการทำงาน และรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนงานคณะสงฆ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้