วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ ปลื้ม ผอ.ธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล

วิษณุ เผย ผู้อำนวยการธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล ก่อนฝากไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ช่วย SME รายย่อย 

วันที่ 16 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังนายอูลริค ซาเกา (Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เข้าพบว่า ทางผู้อำนวยการเวิลด์แบงก์พอใจภาพรวมการทำงานของทางรัฐบาล แต่ยังมีข้อแนะนำอยากให้รัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งทาง World Bank มองว่ากฎหมายไม่ครอบคลุม
ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดเล็ก จึงอยากให้มีการขยายหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ ซึ่งทางรัฐบาลมองว่า อาจมีความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะในการพิจารณา ขณะเดียวกันยอมรับว่า หากไม่เร่งปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงการจัดอันดับอย่างเดียว แต่การปรับปรุงกฎหมายต้องดูภาพรวมในการส่งเสริมการธุรกิจหรือไม่ด้วย

วิษณุ เผย ผู้อำนวยการธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล ก่อนฝากไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ช่วย SME รายย่อย 16 พ.ค. 2561 13:11 16 พ.ค. 2561 15:03 ไทยรัฐ