วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ไม่ตอบ ปมโพลหนุนนั่งนายกฯ ต่อ ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่น

นายกฯ ไม่ตอบ ปมโพลหนุนนั่งนายกฯ ต่อ ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่น

  • Share:

นายกฯ ไม่ตอบ ปมโพลหนุนนั่งนายกฯ ต่อ ชมทุเรียนก้านยาวนนทบุรี ลูกละ 2 หมื่น หมอนทองลูกละ 5 พัน พร้อมแนะ เกษตรกรปลูกผลไม้ตามความต้องการของตลาด


วันที่ 15 พ.ค. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพล สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐนตรีต่อไป ลำดับที่ 1 โดยนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ เพื่อเยี่ยมชมการแสดงผลดำเนินการ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. Big data analytics เพื่อพัฒนาโมเดลคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 0-3 ปี เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพ่อและแม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพ 2. การลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยทำให้การไฟฟ้านครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อมิเตอร์ไฟจากผู้ใช้ไฟถูกตัด 3. การให้ข้อมูลโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาความเห็นของนักท่องเที่ยวสร้างการแสดงผลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิม และ 4. การทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน โดยผลที่ได้สามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมีข้อมูลลักษณะภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบันตามนี้เพิ่มศักยภาพ 

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการขยายฐานข้อมูลไปยังจังหวัดท่องเที่ยว 12 เมือง ต้องห้ามพลาด ขณะเดียวกันเตรียมสั่งการให้ทุกกระทรวงใช้ Big data analytics เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารประเทศต่อไป การใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำความต้องการที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมืออย่าห่วงข้อมูลเพราะรัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ในทางไม่ดี และสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการ ก็เพื่อประเทศชาติ

จากนั้น นายกมนตรี เยี่ยมชมบูธงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค และจำหน่ายสินค้าผลไม้ “Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2018” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นบริเวณลานเซนทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่นบาท และหมอนทองลูกละ 5 พันบาท พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ฝากคนปลูกทุเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูก และดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับราคาของทุเรียน ที่ขึ้นอยู่กับเกรดของสินค้า หากเกรดดีก็จะมีราคาสูง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมเครื่องวัดสุกของทุเรียน เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาโครงการเน็ตประชารัฐเฟส 2 อีก 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากเฟสแรก ตั้งเป้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้เสนอขอคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ กว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี 2561-2563

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้