วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรง เป็นองค์ประธานในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 และพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรง เป็นองค์ประธานในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 และพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกร 15 พ.ค. 2561 01:12 ไทยรัฐ