วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อมรเบิกฟ้าแดงกลีบซ้อน” กลิ่นหอมเหมือนแป้งเย็น

ไม้ต้นนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศออสเตรเลีย เกิดจากการเอาเมล็ดจากดอกอมรเบิกฟ้าที่มีกลีบดอกเป็นสีแดงและมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนหลายต้นแล้วนำต้นกล้าไปปลูกเลี้ยงจนโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่ามีอยู่หลายต้นที่ดอกมีความเป็นพิเศษ คือ มีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้นคล้ายกลีบดอกกุหลาบ สีสันเป็นสีแดงอมชมพูสวยงามน่าชมยิ่งนัก ที่สำคัญดอกจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของแป้งเย็นทั่วไปเป็นที่ประทับใจยิ่ง เชื่อว่าเป็นต้นอมรเบิกฟ้ากลายพันธุ์อย่างแน่นอน จึงทำการขยายพันธุ์ปลูกทดสอบความนิ่งอยู่เป็นเวลานาน และหลากหลายวิธี แต่ทุกอย่างยังคงที่ได้กลายพันธุ์แบบถาวรแล้ว และ ตั้งชื่อว่า “อมรเบิกฟ้าแดงกลีบซ้อน” ดังกล่าว ซึ่งในประเทศไทยถูกนำเข้ามาปลูกขยายพันธุ์นานหลายปีแล้ว ได้รับความนิยมปลูกอย่างแพร่หลายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

อมรเบิกฟ้าแดงกลีบซ้อน มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นอมรเบิกฟ้าทั่วไปเกือบทุกอย่าง คือ เป็นไม้เถาเลื้อยแตกกิ่งก้านเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามเป็นคู่ๆ ใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนมน สีเขียวสด ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆหรือเป็นช่อ 1-3 ดอก โดยดอกออกตามซอกใบ ลักษณะดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบเรียงซ้อนกันหลายชั้น กลีบดอกเป็นรูปกลมรีหรือรูปรีเล็กน้อย ขอบกลีบมักบิดเป็นคลื่น ผิวกลีบเป็นสีแดงอมชมพู กลีบเรียงซ้อนกันหนาแน่นมาก เมื่อดอกบานทำให้ดูเหมือนดอกกุหลาบสวยงามน่าชมยิ่ง ที่สำคัญดอกจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นแป้งเย็นทั่วไป ดอกบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 ซม. เวลามีดอกดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามและส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเป็นที่ประทับใจมาก “ผล” ขนาดเล็ก มีเมล็ดเยอะ ดอกออกทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ ปลูกได้ในดินทั่วไปและปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

เคยมีต้นแท้ขายที่ ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ ปัจจุบันไม่พบเห็นอีกแล้ว หากต้องการต้นไปปลูกต้องเดินเสาะหากันเองครับ.

“นายเกษตร”

ไม้ต้นนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศออสเตรเลีย เกิดจากการเอาเมล็ดจากดอกอมรเบิกฟ้าที่มีกลีบดอกเป็นสีแดงและมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนหลายต้นแล้วนำต้นกล้าไปปลูกเลี้ยงจนโต 9 พ.ค. 2561 11:43 9 พ.ค. 2561 11:43 ไทยรัฐ