วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ่งดีงาม "นวัตวิถี…ของดีอำนาจเจริญ"

วันนี้โครงการ “เที่ยวเมืองรอง” สร้างรายได้ให้เมืองเล็กๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่เพียงเมืองหลักได้แล้ว...!

จึงตามมาด้วย “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หลังจากกรมการพัฒนาชุมชน คิดนอกกรอบมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้าน แล้วใช้นวัตกรรม+วิถีชีวิต ผลิตสินค้าท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยิ่งขึ้น

มองไปที่ จ.อำนาจเจริญ แม้เป็นจังหวัดเล็กๆริมชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านตะวันออก แต่มีสิ่งดีงามซุกซ่อนในท้องถิ่นหลายเรื่องราว ที่ผ่านมา จึงหยิบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเจียระไนให้สังคมได้รับรู้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว

ปัจจุบัน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ และคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) จึงร่วมประชุมเร่งผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

โดยมีพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลัก กับชาวชุมชน ร่วมเฟ้นหาสิ่งดีงามที่ถูกซ่อนเร้นนำออกมาโชว์ โดยจัดทำในรูปแบบแพ็กเกจ เสนอขายสินค้านักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ให้รู้ว่านี่แหละ... “นวัตวิถี…ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ”

ที่สำคัญยังจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่นว่า ของดี : อำนาจเจริญเกษตรสีเขียว ข้าวปลาอาหาร อีสานมั่นยืน สถานที่ 1. สวนวิมานดินธนาคารน้ำในการเกษตร บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง

2. จุดสาธิตถ่ายทอดเกษตรไร้สารพิษ บ.หนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง 3.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม หรือชื่อของดี : ท่องเที่ยววิถีชุมชน (ต.นาหมอม้า ต.ปลาค้าว ต.พระเหลา)

หรือ ของดี : พระเจ้าใหญ่ลือชัย หลากหลายไหมขิต แหล่งผลิตชุดวอร์ม ดอกพะยอมโสภา เสมาพันปี ของดี : เทพนิมิตลือเลื่อง ชมเมืองสมุนไพร เที่ยวท่องไปดูลิง ชื่อของดี : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีแห่งความยั่งยืน

1 ปีผ่านมา ทั้งหมดกำลังถูกรวบรวมเป็นรูปเล่ม สั้นๆง่ายๆ เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เว็บไซต์ ออนไลน์ จังหวัดนี้มีของดีอะไร ที่ไหน เพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้วก็ได้เห็น คาดว่าอีกไม่นานนักคงจัดทำเสร็จสิ้น

ในอนาคตหากการคิดนอกกรอบแบบนี้ประสบผลสำเร็จ “คนไทย” คงลืมตาอ้าปากได้อย่างทั่วถึง.....

สกนธ์ บุญวิทย์

วันนี้โครงการ “เที่ยวเมืองรอง” สร้างรายได้ให้เมืองเล็กๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่เพียงเมืองหลักได้แล้ว...! จึงตามมาด้วย “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หลังจากกรมการพัฒนาชุมชน... 9 พ.ค. 2561 11:06 9 พ.ค. 2561 11:06 ไทยรัฐ