วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง ร.10โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ พระองค์ที

ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศล ไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก พันธ์ุสัตว์น้ำ เชิญอาหารถวายแด่พระสงฆ์อาพาธฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 200 รูป และเลี้ยงแก่ทหารที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 120 คน ตำรวจ และญาติผู้เฝ้าไข้และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 500 คน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 300 คน และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 375 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2561.

ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก พันธ์ุสัตว์น้ำ เชิญอาหารถวายแด่พระสงฆ์อาพาธฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ 29 เม.ย. 2561 12:58 29 เม.ย. 2561 13:14 ไทยรัฐ