วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตูลเตรียมจัดงานฉลองใหญ่การเป็น อุทยานธรณีโลก ในเดือน ส.ค.61

สตูล เตรียมฉลองการเป็นอุทยานธรณีโลกโดยจะจัดงานใหญ่ ส.ค.61 พร้อมจัดหลักสูตรพิเศษให้ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ แก่จนท.ที่เกี่ยวข้อง...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561 ที่จวน ผวจ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล นายรณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.สำนักงานอุทยานธรณีสตูล ร่วมกันแถลงข่าว ยูเนสโกได้ประกาศให้จ.สตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย โดยยูเนสโกได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า จ.สตูลประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย โดยนับว่าเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัด และจะเป็นการเริ่มต้นในเวทีโลก จ.สตูลจึงดำเนินการสานต่อในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ทางยูเนสโก้จะมอบตราสัญลักษณ์ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 พ.ค. 61 หลังจากมีการส่งมอบให้กับ จ.สตูลแล้ว ทางจังหวัดจะมีการฉลองในเดือน ส.ค.61 โดยจะจัดงานฉลองการขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกไปพร้อมๆ กับฉลองครบรอบการก่อตั้ง จ.สตูลไปพร้อมๆกัน ส่วนการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ที่จะเข้ามานั้นตอนนี้ ก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของถนนหนทาง และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้พร้อมแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ที่ โรงแรมสินเกียรติบุรี กรมทรัพยากรธรณีโดยนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ได้เปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 หลักสูตรพิเศษ พื้นที่ภาคใต้ ณ จ.สตูล โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล อุทยานแห่งชาติในภาคใต้ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์และสื่อมวลชนรวม 30 คนเข้าร่วม

การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ2551 ทบทวนและซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการตามพรบ.ดังกล่าว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย การคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและอนุรักษ์ บริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษามรดกทางธรรมชาติของแผ่นดิน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในอนาคต.สตูล เตรียมฉลองการเป็นอุทยานธรณีโลกโดยจะจัดงานใหญ่ ส.ค.61 พร้อมจัดหลักสูตรพิเศษให้ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ แก่จนท.ที่เกี่ยวข้อง... 24 เม.ย. 2561 00:15 24 เม.ย. 2561 01:09 ไทยรัฐ