วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศน์มหาชาติมหากุศล น้อมรำลึก สมเด็จฯ กรมหลวงฯ

เนื่องในโอกาสครบทศวรรษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตประธานก่อตั้งและอดีตประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จสู่สวรรคาลัย มูลนิธิฯ ซึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้กำหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติมหากุศล” เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และมูลนิธิฯ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมถวายพระกุศลตามจิตศรัทธา และเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ทุกอำเภอทั่วประเทศ ปีละประมาณ 3,000 คน เป็นเงินปีละประมาณ 9 ล้านบาท โดยจัดเทศน์ 13 กัณฑ์ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน ศกนี้ ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิฯจะเสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกัณฑ์ “ทานกัณฑ์” เวลา 15.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ติดต่อได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ไลน์ไอดี 08-5114-8900 หรือ 0-2354-7391-4.

เนื่องในโอกาสครบทศวรรษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตประธานก่อตั้งและอดีตประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ... 22 เม.ย. 2561 14:28 22 เม.ย. 2561 14:30 ไทยรัฐ