วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมประพฤตินำร่อง ฝึกอาชีพผู้กระทำผิด ซ่อมรถ-ชงกาแฟ-เปิดร้านชาบู

“อธิบดีกรมคุมประพฤติ” ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูนำร่องสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด ด้าน รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ "กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019 คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด ณ ร้านชาบู อีสาน พาเพลิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดำเนินการทดลองฝึกอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเรือนจำ ได้เรียนรู้ก่อนเปิดร้านจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป อันเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดเข้าถึงแหล่งงานหรือสถานประกอบการ โดยมีนางนิ่มนวล ศรีสว่างวงศ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าของประกอบการ นำชมสถานที่ตั้งร้านชาบูดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการฝึกชงเครื่องดื่มภายใต้ผลิตภัณฑ์ เนสท์เล่ เป็นการต่อยอดทักษะอาชีพด้านเครื่องดื่ม

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และนางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ พบปะหารือกับนายสิทธิชัย ลีธนศักดิ์สกุล เจ้าของประกอบการ อู่รุ่งเรืองร้อยเอ็ด ถึงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ในการฝึกอาชีพด้านการซ่อมรถแก่ผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าว อันเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้กระทำผิดให้มีความหลากหลายทางอาชีพมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ต่อมา พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมรับชมวิดีทัศน์และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ อีกทั้งยังเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มบำบัด การฝึกอาชีพ และการแสดงฟ้อนรำ จากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปทุมธานีคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ.

“อธิบดีกรมคุมประพฤติ” ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูนำร่องสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด ด้าน รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20 เม.ย. 2561 18:51 20 เม.ย. 2561 19:50 ไทยรัฐ