วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อยอด ปลาร้าไทย ไปให้ไกล!! เพิ่มช่องจำหน่าย จ่อขายในสนามบิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอด “ปลาร้า” ไทย พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ธุรกิจ ทำบรรจุภัณฑ์สวยงาม เพิ่มช่องทางตลาด นำไปขายในร้านธงฟ้าประชารัฐ-เว็บ รวมถึงสนามบิน...

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนในการส่งเสริม “ปลาร้า” ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับปลาร้า หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าปลาร้าแล้ว โดยมีแผนที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่ผลิตปลาร้า ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสวยงามดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น และขยายผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตามความต้องการ

ทั้งนี้จะช่วยพัฒนาผู้ผลิตพื้นบ้าน ผู้ประกอบการชุมชน ที่ผลิตปลาร้า ให้มีการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ โดยจะเข้าไปช่วยสอนวิธีการทำธุรกิจ การสร้างเรื่องราวให้กับปลาร้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซึมซับ และทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของปลาร้าก่อนที่จะบริโภค และจะช่วยแนะนำช่องทางการตลาด เพื่อให้ปลาร้าจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับช่องทางการจำหน่ายปลาร้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนั้น เบื้องต้นได้ประสานนำปลาร้าที่ได้มาตรฐานของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป เข้าไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ปัจจุบันกำลังจะมีถึง 40,000 แห่ง และร้านเครือข่ายของธุรกิจ MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และนำเข้าไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์ของดีทั่วไทย หรือ www.kongdeetourthai.com สำหรับจำหน่ายในประเทศ และ www.thaitrade.com สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ทั้งที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และที่กรมฯ กำลังส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในประเทศได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เพื่อรับประกันว่าเป็นร้านอาหารที่มีรสชาติอาหารไทยแท้ สะอาด ถูกสุขอนามัย และตกแต่งร้านแบบไทยๆ นั้น จะต้องใช้ปลาร้าที่ได้มาตรฐานในการปรุงอาหารไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายปลาร้าได้อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการคัดเลือกจนได้เป็น OTOP Select เพื่อนำไปจำหน่ายในสนามบินนานาชาติ เช่น ที่สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เพื่อเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพราะในแต่ละปี ไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก และสินค้าโอทอปของไทย ก็ได้รับการยอมรับและนักท่องเที่ยว ซื้อไปเป็นของฝากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอด “ปลาร้า” ไทย พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ธุรกิจ ทำบรรจุภัณฑ์สวยงาม เพิ่มช่องทางตลาด นำไปขายในร้านธงฟ้าประชารัฐ-เว็บ รวมถึงสนามบิน... 20 เม.ย. 2561 16:31 20 เม.ย. 2561 16:40 ไทยรัฐ