วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลือกเรียนแพทย์ต้องใจรัก

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท.ได้ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแล้ว ขณะที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชาแล้วเช่นกัน ดังนั้นนักเรียนสามารถนำคะแนนสอบมาคิดคะแนน โดยเปรียบเทียบกับคะแนนสอบของกลุ่ม กสพท. ในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกคณะและสถาบัน โดยควรศึกษารายละเอียดการคัดเลือกด้วย สำหรับปีนี้จะเป็นปีแรกที่นักเรียนจะทราบคะแนนสอบของตนเองก่อนการเลือกคณะ และอยากให้เลือกเรียนแพทย์เพราะชอบและอยากเรียน.

กสพท.ได้ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแล้ว ขณะที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชาแล้ว... 17 เม.ย. 2561 00:40 17 เม.ย. 2561 02:44 ไทยรัฐ