วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์ พ.ศ.2561 ทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ และทรงร่วมรำวงกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.กต.สปป.ลาว ณ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำไทย.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์ พ.ศ.2561 ทรงร่วมพิธี บายศรีสู่พระขวัญ และทรงร่วมรำวงกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด 14 เม.ย. 2561 02:11 14 เม.ย. 2561 02:59 ไทยรัฐ