วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายงานพิเศษ : เมื่อน้ำบาดาลขาดแคลน-น้ำคลองไม่สะอาด จัดน้ำใสสู่ชุมชนในวันน้ำโลก


วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น “วันน้ำโลก” (World Water Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Nature for Water” เน้นการแก้ปัญหาด้านน้ำโดยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้น้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งการประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการตามแผนของ UN โดยนำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการควบคุมพัฒนาระบบน้ำดิบ การผลิต และสูบจ่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน

จากแผนดังกล่าว กปน.จึงได้ดำเนินโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย โดย กปน.ร่วมกับ กทม. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เพื่อวางท่อประปาไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วในหลายพื้นที่

และในสัปดาห์วันน้ำโลก เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 กปน.ได้จัดงาน “กปน. ปันน้ำใสสู่ชุมชน” กิจกรรมสนับสนุนการบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง และกิจกรรมประปาพบประชาชน เนื่องในสัปดาห์วันน้ำโลก ที่วัดคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หันมาใช้น้ำประปา โดยภายในงานมีบริการรับติดตั้งประปาใหม่ รับชำระค่าน้ำประปา แนะนำแอพพลิเคชั่น MWA onMobile

ทั้งนี้ ในตำบลบ้านคลองสวน กปน.ได้วางท่อจ่ายน้ำจำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท สายลูกโค–ศรีคง หมู่ที่ 4 ชุมชนใกล้วัดบัวผัน ปลายซอยปิ่นมอญถึงแยกไปวัดคลองมอญ และถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท คลองกระออม–บ้านแขก รวมระยะทาง 10 กิโล-เมตร ด้วยงบประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งดำเนินเสร็จ และเปิดจ่ายน้ำให้ใช้แล้ว โดยมีผู้ใช้น้ำประปา 9,200 ครัวเรือน จาก 13,400 ครัวเรือน

ยุพิน กล่อมพฤกษา 1 ในผู้ขอติดตั้งประปาใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันใช้น้ำบาดาล บางทีน้ำก็เค็ม และช่วงหลังมีคนใช้เยอะ น้ำเลยไม่ค่อยไหล ต้องใช้น้ำฝนหรือน้ำคลองแทน และถ้าถึงเดือนเมษาฯน้ำในคลองก็จะเค็มใช้ไม่ได้อีก พอเห็นว่า กปน.มาจัดกิจกรรมจึงมายื่นเรื่องขอติดตั้งประปาใหม่ เพราะต้องใช้น้ำทุกวัน ทั้งซักผ้าและอาบน้ำ ถ้าขาดไปก็คงแย่ ดังนั้น ต้องใช้อย่างประหยัด อย่างตอนซักผ้าน้ำสุดท้ายก็เอาน้ำไปรดต้นไม้ได้ ไม่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

ขณะที่บุญเชิด ใจดี มาขอวางท่อประปาเนื่องจากท่อประปายังไม่ถึงบ้าน กล่าวว่า ตอนนี้อยากได้น้ำประปาอย่างเดียว ถนนขรุขระยังพอไปได้ แต่ไม่มีน้ำใช้นี่แย่เลย ปกติใช้น้ำบาดาล แต่ปัจจุบันท่อเสียใช้ไม่ได้ ส่วนน้ำในคลองก็เค็ม อีกทั้งหมู่บ้านที่อยู่ติดกันยังปล่อยน้ำเสียลงคลอง เลี้ยงปลา กุ้ง หอย ไม่ได้เลย จึงต้องขอต่อท่อจากเพื่อนบ้านมาใช้ชั่วคราว พอรู้ว่า กปน.มาที่นี่ก็มาขอวางท่อประปา เพราะท่อประปายังไปไม่ถึงบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจและหาแนววางท่อต่อไป.

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น “วันน้ำโลก” (World Water Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Nature for Water” เน้นการแก้ปัญหาด้านน้ำ 14 เม.ย. 2561 00:00 14 เม.ย. 2561 01:47 ไทยรัฐ