วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนสภาวิชาชีพดูภาพรวมทำงานแบบยืดหยุ่น

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่งขอให้ทบทวนบางมาตราของร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาบางมาตรา ว่า ตนได้หารือกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีบทบาทของสภาวิชาชีพ ซึ่งนายมีชัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหลักการการยกร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ จะต้องไม่ค้านกับรัฐธรรมนูญหลัก และในส่วนของ พ.ร.บ.ที่มีการออกไว้เดิมก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลักด้วย แต่ในทางปฏิบัติก็จะต้องมีการดำเนินงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพอยู่แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยก็ต้องการคำแนะนำจากสภาวิชาชีพ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการปิดกั้นไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาดูแล แต่ควรต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่ว่าจะออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ เช่น การกำหนดหน่วยกิตหรือกำหนดวิชาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สภาวิชาชีพควรดูในช่วงปลายน้ำว่านักศึกษาจะเข้าสู่วิชาชีพนั้น ควรสอบอะไรบ้าง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องฟังสภาวิชาชีพ ถ้านักศึกษาไม่สามารถสอบได้เลยหรือได้ไม่ถึงครึ่ง มหาวิทยาลัยก็จะเสียชื่อเสียง ตนคิดว่าสภาวิชาชีพควรมองในภาพใหญ่ เพราะในร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เขียนไว้ชัดเจนว่าให้ร่วมกันจัดการศึกษา แต่อำนาจการตัดสินใจในช่วงต้นน้ำ-กลางน้ำควรเป็นของมหาวิทยาลัย และปลายน้ำเป็นของสภาวิชาชีพ.

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่งขอให้ทบทวนบางมาตราของร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาบางมาตรา 13 เม.ย. 2561 01:32 ไทยรัฐ