วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"คนชั้นกลาง" ยังก่อหนี้เพิ่ม ธปท.ชำแหละ "เกษตรกรไทย" รายได้จุกอก

"คนชั้นกลาง" ยังก่อหนี้เพิ่ม ธปท.ชำแหละ "เกษตรกรไทย" รายได้จุกอก

  • Share:

“แบงก์ชาติ” จับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น หลังคนรายได้ปานกลางเริ่มกลับมาก่อหนี้ ขณะที่ชำแหละ 5 ปัญหาเกษตรกรไทย พบรายได้ต่ำกว่าแรงงานนอกภาคเกษตรถึง 3 เท่า ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องพึ่งพาฟ้าดินเพาะปลูก ระบุหากไม่เร่งยกระดับรายได้เกิดปัญหาด้านการใช้จ่ายแน่

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับล่าสุดเดือน มี.ค. โดยกล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนว่า หนี้ครัวเรือนยังมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีรายได้ปานกลาง และ ธปท.จะต้องติดตามสถานการณ์การชำระหนี้ของครัวเรือนไทยต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ระดับ 77.5% เพิ่มจาก 77.3% ในไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย และมีความเป็นไปได้ที่หนี้ครัวเรือนในอนาคตจะสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ ล่าสุดการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนของไทยมีสัญญาณการเร่งตัวขึ้น โดยตัวเลขล่าสุดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 พบว่า หนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 3.7% ในไตรมาสที่ 3 โดยหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากหนี้บัตรเครดิต และหนี้รถยนต์ ขณะเดียวกันยังต้องติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายใหม่ที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีวงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท

“ขณะที่ด้านรายได้ของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรยังดีขึ้นไม่มาก แต่แรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ทั้งบัตรสวัสดิ– การคนจน โครงการรัฐวิสาหกิจชุมชน และโครง– การปฏิรูปเกษตรกรพยุงความสามารถในการใช้จ่ายไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการยกระดับรายได้ของเกษตรกรถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาการใช้จ่ายของประชาชนในระยะต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สายนโยบายการเงิน ธปท.ได้ออกบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ เรื่องนวัตกรรมการเกษตร : ทางออกปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทย ตอนที่ 1 โดยนางเสาวณี จันทะพงษ์ และนางสาวพรชนก เทพขามท้า ระบุว่า จากการ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท.กับภาคธุรกิจ ติดตามภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค สรุปเสียงสะท้อนปัญหาจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรได้ใน 5 ด้าน ด้านที่ 1 คือ ปัญหาด้านที่ดินและการใช้ที่ดิน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดินขนาดเล็กและไม่มีเอกสารสิทธิ เกษตรกรสูงวัยทำการเกษตรแบบดั้งเดิมปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพื้นที่ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ด้านที่ 2 ปัญหาด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน ขณะที่เกษตรกรให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าปริมาณผลผลิต เนื่องจากต้องการเปลี่ยนผลผลิตให้เป็นเงินโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ไม่มีสถานที่จัดเก็บ ขาดความรู้ด้านการแปรรูป และไม่มีช่องทางการตลาดที่ดี

ปัญหาด้านที่ 3 คือ ความไม่เพียงพอของน้ำที่ใช้ในการเกษตรจากการจัดสรรน้ำของชลประทานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาด้านที่ 4 คือ ภูมิอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตเสียหาย ขณะที่ระบบประกันพืชผลการเกษตรไม่ครอบคลุมและค่าเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และ สุดท้ายด้านที่ 5 ปัญหาข้อมูลการสื่อสาร และคำแนะนำจากทางการที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พบว่าภาคเกษตรหรือภาคชนบทมีประมาณ 25 ล้านคน หรือเกือบ 40% ของคนทั้งประเทศ แต่ในภาพรวมภาคเกษตรสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจเพียง 9% ของจีดีพีเท่านั้น โดย เกษตรกรถือเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 บาท หรือ 1 ใน 3 ของรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนของแรงงานนอกภาคเกษตรที่อยู่ที่ 16,000 บาท และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ซึ่งประมาณ 40% ของทั้งหมด ถือครองที่ดิน 1-10 ไร่ และอีก 8% ไม่มีที่ดินทำกิน

ขณะที่พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ 80% อยู่นอกเขตชลประทานต้องพึ่งพาน้ำฝนจึงไม่สามารถให้ความมั่นคงกับครัวเรือนได้ ด้านรายได้พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง และคาดว่าในระยะต่อไปเกษตรกรจะยิ่งเป็นรายเล็กลงเรื่อยๆ เพราะรุ่นพ่อแม่แบ่งซอยที่นาให้ลูกหลาน และลูกหลานที่เข้ามาทำงานในเมืองก็ขายที่ดินให้กับนายทุน ขณะเดียวกัน ความสามารถทางการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรของไทยต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอยู่มาก เช่น ข้าว ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 459 กก.ต่อไร่ ต่ำกว่าเวียดนาม เมียนมา ลาว แต่ต้นทุนการผลิตสูงกว่า 30-40% โดย ธปท. มองว่าการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตจะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้