วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทันสมัยดูดีที่จอดรถเพียบ "รายงานพิเศษ”-ครบ 1 ปี "ธานีนพรัตน์" ศาลาว่าการ กทม.2

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 กทม.เปิดใช้อาคารธานีนพรัตน์ หรืออาคาร 37 ชั้น ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ใช้เวลาก่อสร้างแบบนานกว่า 24 ปี ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,400 ล้านบาท และใช้งบประมาณตกแต่งภายในอีก 897 ล้านบาท

มาถึงวันนี้ครบรอบ 1 ปี การเปิดใช้งานอาคารธานีนพรัตน์ “รายงานพิเศษ” วันนี้จะไปคุยกับรอง ผอ.สำนักการโยธา ไทวุฒิ ขันแก้ว ถึงการบริหารจัดการภายในอาคารแห่งนี้

ถาม-ผ่านมา 1 ปี การบริหารจัดการ หรือการใช้อาคารมีปัญหาอย่างไรบ้าง

ไทวุฒิ–ขณะนี้อาคารเปิดใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่ติดขัดปัญหาใดๆ แต่เป็นเพียงการใช้พื้นที่อาคารทำงานชั่วคราวยังไม่ถาวร เนื่องจากขณะนี้ตึกสำนักการระบายน้ำ และตึกสำนักการโยธา อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หลังใช้งานมานาน 30 ปี และหน่วยงานที่อยู่ภายในทั้ง 2 อาคารจำเป็นต้องย้ายมาทำการที่อาคารธานีนพรัตน์ชั่วคราว เมื่ออาคารปรับปรุงแล้วเสร็จ จึงกลับไปที่เดิม คาดว่า ทั้ง 2 อาคารจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 จากนั้นหน่วยงานที่อยู่อาคารเดิมก็จะย้ายกลับ ทั้งนี้ ภายหลังหน่วยงานย้ายกลับไปยังอาคารเดิม จะต้องมีการจัดผังหน่วยงานภายในอาคารธานีนพรัตน์ใหม่อีกครั้ง ยกเว้น ห้องผู้บริหาร ซึ่งคงไว้เหมือนเดิม ขณะเดียวกัน สำนักการจราจรและขนส่ง รวมถึงสำนักผังเมือง อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายในอาคาร 37 กทม.2 ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้พื้นที่สำนักเดิมพัฒนาเป็นอย่างอื่น

ถาม-หน่วยงานที่อยู่ในอาคารธานีนพรัตน์ ขณะนี้มีหน่วยงานใดบ้าง

ไทวุฒิ–สำนักอนามัยใช้พื้นที่ชั้น 2–3 ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 8 สำนักสิ่งแวดล้อมชั้น 9–12 ห้องทำงานรองปลัด กทม. ชั้น 13–15 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวชั้น 16–17 ห้องทำงานปลัด กทม.ชั้น 18 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 19 สำนักการระบายน้ำชั้น 20–22 สำนักการโยธาชั้น 23–29 ห้องทำงานรองผู้ว่าฯ กทม.ชั้น 26–29 ห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม.ชั้น 32

ทั้งนี้ บรรยากาศการทำงานดูดีขึ้น ทันสมัย ที่จอดรถมีเพียงพอ โดยเฉพาะชั้นใต้ดินรองรับรถยนต์ได้ 2,500 คัน แต่การจัดแบ่งพื้นที่การทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ถูกแบ่งย่อยทำให้ดูอึดอัด แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ชอบตึกนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากหน่วยงานที่เข้ามาอยู่ชั่วคราวย้ายออก กทม.จะต้องวางผังการใช้พื้นที่ใหม่ เพื่อให้ดูโล่ง ใช้สอยพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องเพิ่มช่องลิฟต์บางตัวที่ขึ้นไปถึงแค่ชั้น 25 ให้สามารถขึ้นไปถึงชั้น 32 ได้ เพื่อความสะดวก ซึ่งขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้แล้ว

ส่วนการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภา กทม. งานมีความคืบหน้าไปมากแล้วภาพรวมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ สามารถเปิดประชุมสภาได้เลย สำหรับการปรับปรุงขยายผิวจราจรบริเวณรอบศาลาว่าการ กทม.2 จะแล้วเสร็จช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ซึ่งจะทำให้บริเวณถนนมิตรไมตรีการจราจรสะดวกมากขึ้น

ถาม-เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2560 สำนักอนามัยตรวจพบเชื้อลีจิโอ-เนลลา หรือเชื้อโรคที่มากับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารธานีนพรัตน์ ในส่วนนี้มีการแก้ปัญหาอย่างไร

ไทวุฒิ–เนื่องจากอาคารก่อสร้างมานาน แอร์เก่า ระบบแอร์ไม่ถูกเปิดใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อเกิดฝนตกหรือน้ำขัง ประกอบกับไม่ได้ล้างทำความสะอาดระบบแอร์ทำให้เชื้อลีจิโอเนลลาเจริญเติบโต ในส่วนนี้สำนักอนามัยได้นำคลอรีนช็อก หรือคลอรีนชนิดเข้มข้น มาล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะบริเวณระบบท่อขนาดใหญ่ที่มีเชื้อโรคจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สำนักการโยธาได้เพิ่มช่องระบายอากาศ เพิ่มช่องแอร์ เพื่อให้การระบายอากาศดีขึ้น ใช้เวลาแก้ปัญหาประมาณ 2 เดือน ปัจจุบันตรวจไม่พบเชื้อแล้ว และคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 กทม.เปิดใช้อาคารธานีนพรัตน์ หรืออาคาร 37 ชั้น ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ใช้เวลาก่อสร้างแบบนานกว่า 24 ปี ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,400 ล้าน 13 เม.ย. 2561 01:02 ไทยรัฐ