วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบนบกและทะเล

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบนบกและทะเล

  • Share:

ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน พฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ “อีลิทการ์ด” ในฐานะที่อีลิทการ์ดให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนในประเทศไทย จึงนำทีมพนักงานกว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ไทยแลนด์อีลิท รักษ์ทะเลสยาม” ที่ชายหาดเกาะมันใน จ.ระยอง นำทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญกลับคืนสู่ท้องทะเล โดยการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 10,000 ตัว พร้อมการปลูกปะการัง ฟื้นฟูแนวปะการังน้ำตื้นให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่างๆ เป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและคืนความสดใสให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างยั่งยืน

พฤทธิ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวทางทะเลของไทย เป็นมนต์เสน่ห์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศ ไทยเป็นจำนวนมาก หากช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ก็จะมีส่วนช่วยดึงดูดให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยได้อีกทางหนึ่ง

ขณะที่ กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดุสิต และ สวนสัตว์เขาเขียว จัดโครงการ “สวนสัตว์สู่ชุมชน” ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีใจเมตตา เกิดความรักความหวงแหนสัตว์ป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้งานศิลปะ โดยเลือกโรงเรียนวัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่ เป็นจุดเริ่มของโครงการในปีนี้ ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ จากนานมี บอกว่า เด็กทุกคนชอบไปสวนสัตว์ เพื่อไปดูสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาสเดินทางไปสวนสัตว์ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ดังนั้น การนำสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มาเล่าเป็นเรื่องราวให้แก่น้องๆที่ไม่มีโอกาส จึงเป็นความตั้งใจที่ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างนานมี จับมือกับเขาดินและเขาเขียว ร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งพี่ๆจากสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์เขาเขียวได้ให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า สัตว์แปลกๆ และสัตว์หายาก ลักษณะทางกายภาพ จุดเด่น การดำรงชีวิต พื้นที่อยู่อาศัย สอดแทรกเกร็ดความรู้ อย่างสนุกสนาน ส่วนพี่ๆจากนานมีก็สอนให้น้องๆวาดและระบายสีรูปสัตว์ เป็นการสร้างความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆให้น้องๆเกิดแนวคิดและจินตนาการเรื่องสัตว์อย่างรอบด้าน ซึ่งเด็กๆที่ได้รับ การกล่อมเกลาให้มีความรักและเมตตาต่อสัตว์ เมื่อเติบโตขึ้นมาจะกลายเป็นคนที่รู้จักการแบ่งปัน และรู้จักเอื้ออารี เคารพในสิทธิของทั้งมนุษย์และสัตว์ ไม่เบียดเบียนหรือทำร้าย เพื่อให้พวกเราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้