วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติดป้ายที่มีเครื่องหมายการค้าเบียร์/เหล้า เสี่ยงคุก

ติดป้ายที่มีเครื่องหมายการค้าเบียร์/เหล้า เสี่ยงคุก

โดย ทนายเจมส์
10 เม.ย. 2561 05:01 น.
  • Share:

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนและใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้ว เห็นร้านค้าหลายร้านติดป้ายไวนิลที่อาจจะมีคำคม หรือคำเตือนเกี่ยวกับผลจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มักจะนำมาแจกหรือขอติดที่หน้าร้าน โดยส่วนใหญ่เจ้าของร้านมีเจตนาแค่อยากใช้ป้ายไวนิลบังแดดหรือบังฝนเท่านั้น แต่ในป้ายไวนิลมักจะมีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แฝงอยู่ในป้ายไวนิลด้วย 

เมื่อเจ้าของร้านนำป้ายไวนิลที่มีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปติดไว้ที่หน้าร้าน หรือยินยอมให้ผู้อื่น หรือพนักงานของบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดป้ายไวนิลที่หน้าร้าน ทำให้ประชาชน หรือผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาพบเห็นเครื่องหมายทางการค้า หรือพบเห็นข้อความ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม ย่อมเป็นการโฆษณา เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือการสื่อสารการตลาดแล้ว 

กรณีนี้ ถือว่าเป็นการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 

การติดป้ายในลักษณะเป็นการโฆษณาดังกล่าวจึงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม  

ผู้โฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจจะต้องรับโทษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 43 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท  

กรณีลักษณะนี้เคยมีการฟ้องร้องกันและสู้คดีกันถึงสามชั้นศาล โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องต่อมาพนักงานอัยการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นพิพากษาให้จำเลยรับโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปี 

สุดท้ายศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า เจ้าของร้านที่ยินยอมให้พนักงานของบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดป้ายไวนิล ที่ชายคาหน้าร้านนั้น มีความผิด แต่เนื่องจากไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดนั้นไม่ร้ายแรง ศาลฎีกาจึงไม่ลงโทษจำคุก และไม่ลงโทษปรับ โดยให้รอการกำหนดโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามศาลฎีกาที่ 3624/2560  

สุดท้ายนี้ ขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับร้านค้า หรือบ้านเรือนที่จะนำป้ายที่มีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปติดไว้ที่ชายคาหน้าบ้าน แม้จะไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าโฆษณาจากการติดป้ายที่มีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดังกล่าวก็ตาม แต่หากมีลักษณะเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามคำนิยามข้างต้น ท่านก็อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้  

สำหรับผู้ที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com หรือ Facebook: ทนายเจมส์ LK ได้เลย  

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้