วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” Executive Of The Year 2018 พุทธศักราช 2561 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ร่วมกับรางวัลไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” 27 มี.ค. 2561 16:39 ไทยรัฐ