วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยกย่องบรมครู สานต่อภูมิปัญญาดั้งเดิม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ยกย่องบรมครูผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง อนุรักษ์และสืบสาน รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม ในงานศิลปหัตถกรรม สานต่อภูมิปัญญาดั้งเดิม…

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ได้จัดงาน"อัตลักษณ์แห่งสยาม"ครั้งที่ 9 ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเชิดชูสุดยอดบุคคลระดับบรมครู และผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง อนุรักษ์และสืบสาน รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม ในงานศิลปหัตถกรรมหลากหลายสาขา จากทั่วประเทศ เป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2561 พร้อมนำสุดยอดผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือ และเทคนิคเชิงช่าง จัดแสดงภายในงาน

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมคุณค่าบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสม สืบทอดจากบรรพบุรุษ สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์เชิงช่างในสาขาต่างๆ ให้ดำรงคงอยู่โดยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อองค์ความรู้สู่ลูกหลานและคนรุ่นหลังให้ได้เห็นคุณค่า ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานต่อไป เพื่อการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้ และเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในระบบเศรษฐกิจที่มีส่วนในการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิม ต่อยอดสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ ขยายผลสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไป.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ยกย่องบรมครูผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง อนุรักษ์และสืบสาน รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม ในงานศิลปหัตถกรรม สานต่อภูมิปัญญาดั้งเดิม… 14 มี.ค. 2561 22:05 14 มี.ค. 2561 22:41 ไทยรัฐ