วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ประทับใจทูตโปแลนด์ เข้าใจบริบทการเมืองไทย พร้อมชวนลงทุนอีอีซี

นายกฯ ขอบคุณทูตโปแลนด์ เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทย หนุนแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา เทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมชวนลงทุนอีอีซี

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยภายหลังการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือว่า นายกฯ แสดงความยินดี และชื่นชมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นมายาวนานกว่า 100 ปี โดยเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ฯ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของทั้งสองประเทศ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ และส่งเสริมผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความประทับใจต่อคำกล่าวของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ฯ ที่ว่า "ทุกประเทศล้วนมีปัญหาภายใน ซึ่งมีเหตุผล ความจำเป็น บริบท และความคาดหวังของประชาชนแตกต่างกัน" สะท้อนให้เห็นว่าโปแลนด์มีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด รวมทั้งการสนับสนุนให้ปรับข้อมติสหภาพยุโรป (อียู) ต่อไทย จนสามารถรื้อฟื้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพเศรษฐกิจของไทยภายใต้นโยบาย Thailand+1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ทั้งสำหรับไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของอาเซียน และเชิญชวนโปแลนด์ให้สนับสนุน และลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติในหลายด้าน ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนไทยก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนในภูมิภาคยุโรปกลางเพิ่มมากขึ้นด้วย

พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า ด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ฯ ชื่นชมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีที่ผ่านมา และยืนยันความสำคัญของความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างโปแลนด์-ไทย โดยทั้งสองประเทศสามารถเป็นประตูการค้าให้กันและกันสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคของตนได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังพร้อมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้น โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ฯ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปโปแลนด์เช่นกัน

พล.ท.วีรชน กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งไทยสนใจแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ เกษตร อาหาร และยานยนต์ ซึ่งเป็นสาขาที่โปแลนด์มีศักยภาพอีกด้วย

นายกฯ ขอบคุณทูตโปแลนด์ เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทย หนุนแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา เทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมชวนลงทุนอีอีซี 14 มี.ค. 2561 17:35 14 มี.ค. 2561 18:30 ไทยรัฐ