วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารดังทาบ 'น้องแบม' ทำงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ธนาคารใหญ่ชื่อดัง ทาบ “น้องแบม ปราบโกงขบวนการงาบเงินคนจน” เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หลังสำเร็จการศึกษา ด้านมหาวิทยาลัยทั่วไทยพร้อมใจสนับสนุนทุนเรียนต่อ ป.โท...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2561 น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส.กล่าวว่า ขณะนี้การทำวิจัยในหัวข้อการดูแลผู้สูงอายุ หลังจากที่มีการเปลี่ยนหัวข้อทำวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 และเหลือเวลาเพียง 2 เดือนในการทำงานเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่ มมส.กำหนด คือนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในเทอมนี้ (พ.ค. 2561) ซึ่งส่วนตัวมีความรู้สึกเกรงใจตำรวจและทหารที่มาคอยคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยในช่วงของการลงพื้นที่ทำวิจัยในจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่พยานสำคัญ ในคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.

“ตอนนี้แบมขอเดินหน้าเรื่องเรียนเป็นหลัก และเตรียมที่จะให้การกับทาง ป.ป.ท. รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนของ คสช. ที่แต่งตั้งขึ้น  โดยมีครอบครัวและคนรอบข้างให้กำลังใจ ทั้งยังพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากคนจน ตามที่ได้เรียนวิชาการพัฒนาชุมชนมา” น.ส.ปณิดา กล่าว

 

ขณะเดียวกันนี้ ยังได้รับการติดต่อจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มมส., มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการมอบทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท อีกทั้งยังคงมีทุนจาก รพ.ราชพฤกษ์ ทุนการศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนในเรื่องของการทำงาน การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพตามความถนัด และที่สำคัญ คือ ธนาคารชื่อดัง ได้ประสานขอรับเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ชื่อดังแห่งหนึ่ง หลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ แต่ในระยะนี้ขอมุ่งไปที่เรื่องการเรียนให้สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อนและพร้อมกับเพื่อนตามระเบียบ มมส.กำหนดก่อน

น.ส.ปณิดา กล่าวด้วยว่า กำลังใจที่ได้จากหลายภาคส่วนนั้น แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใหญ่ที่ไม่ทอดทิ้งคนที่ทำดีและทำจริง จึงอยากให้นักศึกษารุ่นน้องหรือผู้ที่พบการกระทำความผิดนั้นกล้าที่จะแสดงออก เพราะรัฐบาลและหลายหน่วยงานมีนโยบายที่เด่นชัดในการปราบโกง ทั้งภายในหน่วยงานของตนเองและโครงการต่างๆ.

ธนาคารใหญ่ชื่อดัง ทาบ “น้องแบม ปราบโกงขบวนการงาบเงินคนจน” เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หลังสำเร็จการศึกษา ด้านมหาวิทยาลัยทั่วไทยพร้อมใจสนับสนุนทุนเรียนต่อ ป.โท... 14 มี.ค. 2561 16:20 14 มี.ค. 2561 16:37 ไทยรัฐ