วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รับจำนวนจำกัด! สถานทูตไทยในนอร์เวย์ นำร่องปรึกษาฟรีกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์

รับจำนวนจำกัด! สถานทูตไทยในนอร์เวย์ นำร่องปรึกษาฟรีกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์

  • Share:

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และ Ooca ร่วมมือกันบริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตให้เฉพาะชาวไทยในนอร์เวย์ Thaiembassy.no โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 20 คน ต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อทดลองดูผลตอบรับจากชาวไทยในนอร์เวย์ เริ่มในวันที่ 15 มี.ค. 2561 ถึง 3 ส.ค. 2561

จากสถิติของกรมการกงสุลในปี 2558 มีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 1.5 ล้านคน โดยใช้ชีวิตด้วยเงื่อนไขและความจำเป็นที่แตกต่างกัน ชีวิตในต่างประเทศที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับหลายคน หลายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ในขณะที่หลายคนประสบปัญหาในการปรับตัวมีชีวิตที่อยู่อย่างยากลำบากทั้งกายและใจ

จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดูแลทุกข์สุขของชาวไทยในต่างประเทศผ่านทางเครือข่ายของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก การทูตเพื่อประชาชนถือเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญ และได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เช่น การทำหนังสือเดินทางให้มีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น โดยมีกรมการกงสุลที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนโยบาย Smart & Best Service เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องชาวไทย

ทั้งนี้แม้ในหลายเรื่องกรมการกงสุลและกระทรวงการต่างประเทศจะประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงระบบการให้บริการ แต่ในด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น ยังถือเป็นความท้าทายของกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในหลายประเทศต้องประสบปัญหาความเครียด เนื่องจากภาวะกดดันต่างๆ และต้องการที่พึ่ง และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจากมืออาชีพ

โดยสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่งได้มีโครงการนำจิตแพทย์จากประเทศไทยเดินทางไปพบปะกับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่างๆ แต่ปัญหาที่ประสบคือ โครงการลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศสำหรับประเทศที่มีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในพื้นที่กว้างใหญ่ ค่าที่พัก และปัญหาในการรวมตัวคนไทยที่จะมาพบจิตแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา ซึ่งเป็นการยากที่จะสามารถเข้าถึงคนไทยจำนวนมากๆ ได้ในเวลาอันสั้น

และลักษณะอีกประการที่สำคัญของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต คือ ต้องได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างทันทีในบางกรณี ซึ่งการนำจิตแพทย์จากประเทศไทยไปให้คำปรึกษาปีละครั้งนั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เร่งด่วนและจำเป็นได้ในหลายกรณี

“ประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก ปัจจุบันมีประมาณสองหมื่นกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวนอร์เวย์ และอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นลูกที่ติดตามแม่มาด้วย นอร์เวย์ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลก แต่จากประสบการณ์ที่ผมได้ทำงานดูแลคนไทยในฐานะกงสุล พบว่าคนไทยที่นี่มีจำนวนไม่น้อย ประสบปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของประเทศนอร์เวย์”

นายศุภโชค เย็นทรวง ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทย พร้อมยกตัวอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 ซึ่งสำนักข่าวภายในประเทศนอร์เวย์ได้รายงานผลการสำรวจผลการเรียนของเด็กนักเรียนที่มีภูมิหลังมาจากประเทศต่างๆ ในระดับ upper secondary school พบว่าเด็กไทยมีผลการเรียนแย่ที่สุดในบรรดาเด็กชาติต่างๆ ที่เรียนในนอร์เวย์ โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.18 จาก 6 ซึ่งแย่กว่าเด็กนักเรียนที่มาจากประเทศที่มีสภาวะสงคราม เช่น Somalia (3.36) Afghanistan (3.36) และ Eritrea (3.36)

“สาเหตุหลักน่าจะมาจากเด็กไทยส่วนใหญ่ย้ายตามแม่มาอยู่กับพ่อเลี้ยงในนอร์เวย์เมื่อออายุค่อนข้างมากแล้ว จึงประสบปัญหาด้านภาษาและการปรับตัวเข้ากับหลักสูตรของนอร์เวย์ ในขณะที่เด็กชาติอื่นๆ มักจะอพยพมาทั้งครอบครัวตั้งแต่ยังเล็ก และมาอยู่เป็นครอบครัวพ่อ แม่ ลูก นอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาที่พบมาก คือ ถูกทางการนอร์เวย์ยึดลูกไปอยู่ในความปกครอง เนื่องจากกฎหมายนอร์เวย์ พ่อแม่ไม่สามารถตีลูก ขู่ลูก ดุด่าว่ากล่าวลูกได้ ซึ่งขัดกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบไทย จึงมีหญิงไทยจำนวนมากที่ประสบปัญหานี้” นายศุภโชคกล่าวถึงสาเหตุของปัญหา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศนอร์เวย์มีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่มีประชาชนแค่ 5 ล้านกว่าคนอยู่กระจัดกระจาย หญิงไทยหลายคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีสภาพอากาศหนาวเย็น และไม่มีแสงแดดมากในหน้าหนาว ซึ่งหากมีปัญหากับสามีก็ยากที่จะหาทางออกได้ ทำให้เกิดปัญหาโรคซึมเศร้าด้วย

จากภาวะกดดันต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เห็นความจำเป็นที่ควรจะมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับชาวไทยในนอร์เวย์ โดยมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของชาวไทยในนอร์เวย์ได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากกว่าการนำจิตแพทย์มาจากประเทศไทยมาให้คำปรึกษา

โดยร่วมมือกับ Ooca แพลตฟอร์มปรึกษาทางจิตวิทยาที่มี นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาการปรึกษา และจิตแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOs, Android และ เว็บไซต์ http://www.ooca.co  ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ผู้ชนะรางวัลและตัวแทนประจำประเทศไทยของรางวัล Worlds Summit Awards สาขา Health & Well Being ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น

อีกทั้ง Ooca กำลังได้รับความสนใจจากสื่อแขนงต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายการโทรทัศน์ และวิทยุ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สนใจนำนวัตกรรมของ Ooca มาช่วยดูแลสุขภาพจิตของชาวไทยในนอร์เวย์

ในเบื้องต้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และ Ooca ได้ร่วมมือกันในลักษณะโครงการนำร่องทดลองให้เฉพาะชาวไทยที่อยู่ในนอร์เวย์ได้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตของ Ooca ที่จะอยู่บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (Thaiembassy.no) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 20 คน ต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อทดลองดูผลตอบรับจากชาวไทยในนอร์เวย์ว่าจะพอใจกับการให้บริการสุขภาพจิตในลักษณะนี้หรือไม่ โดยจะเริ่มในวันที่ 15 มี.ค. 2561 ถึง 3 ส.ค. 2561 โดยผู้สนใจชาวนอร์เวย์สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ http://www.ooca.co/norway  หรือ http://www.thaiembassy.no  และสามารถรับชมวิดิโอสาธิตการใช้บริการได้ที่

 

ซึ่งหากผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล อาจพิจารณาหางบประมาณมาสนับสนุนให้ Ooca เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้กับชาวไทยในนอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่อไป รวมถึงจะสนับสนุนให้ Ooca ได้ขยายบริการด้านสุขภาพจิตไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกผ่านกรมการกงสุล และเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกต่อไป โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Ooca จะเป็นอีกบริการที่สะท้อนนโยบาย Smart & Best Service ของกรมการกงสุลในอนาคต และเป็นความร่วมมือในแบบประชารัฐระหว่าง Start up สัญชาติไทยและหน่วยงานของรัฐ สมกับยุค Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชน